Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Vård och omsorg A, B & C

Astar
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Distans
Heltid
Studiemedelsberättigad

Vård och omsorg A, B & C

Utbilda dig inom vård och omsorg

Du blir en förlängd arm för människor som behöver hjälp och du ger dem många gånger ett längre och lyckligare liv. Det är samtidigt människorna du tar hand om som ger dig energi och glädje om dagarna. Utbildningen ger dig en god, allmän grund inom vård och omsorg.

Egenskaper som passar bra med yrket är empati, förståelse och tålamod. Det är brist på undersköterskor i Sverige och efter din utbildning har du mycket goda chanser till jobb. Efter att du har läst kurser på A- och B-nivå kan du fördjupa dig genom att välja en av våra fyra inriktningar på C-nivå.

Vård och omsorg Grund A-nivå

På den grundläggande A-nivån lär du dig alla baskunskaper som är bra att kunna inom yrket. Till exempel puls- och blodtrycksmätning samt enklare provtagning. För att kunna läsa vidare på C-nivå, behöver du också ha läst kurserna på B-nivån.

Vård och omsorg Grund B-nivå

På B-nivån går du djupare in på arbetsuppgifter som är något mer krävande än på A-nivån. Till exempel praktisk läkemedelsadministration, akut omhändertagande vid skada samt hjärt- och lungräddning. Du kan välja att läsa B-nivån separat. För att kunna läsa vidare på C-nivå behöver du också ha läst kurserna på A-nivån.

Vård och omsorg C-nivå – Hälso- och sjukvård

För dig som vill arbeta på sjukhus, på vårdcentral eller inom hemsjukvård. Du läser kurser inom sjukvård, palliativ vård (lindrande vård), medicinskt omhändertagande samt hemsjukvård. Allt för att du ska få en fördjupad kunskap inom området hälso- och sjukvård. Förkunskaper: Du behöver ha klarat kurserna inom A+B nivåerna

Vård och omsorg C-nivå – Äldreomsorg/hemtjänst

För dig som vill arbeta inom äldrevården (hemtjänst/demensboende/servicehus). Du specialiserar dig på äldres hälsa och livskvalitet, demenssjukdomar och palliativ vård. Du utvecklar även kunskaper om att arbeta med äldre människor i deras eget hem och att ta hand om behov som uppstår i samband med det normala åldrandet. Förkunskaper: Du behöver ha klarat kurserna inom A+B nivåerna

Vård och omsorg C-nivå – Funktionsnedsättningar

För dig som vill arbeta med människor med en funktionsnedsättning. Du fördjupar dina ämneskunskaper inom specialpedagogik, socialpedagogik, friskvård samt hemsjukvård. Du får kompetens att arbeta som boendestödjare, personlig assistent eller habiliteringsassistent. Utbildningen ger dig även kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar. Förkunskaper: Du behöver ha klarat kurserna inom A+B nivåerna

Vård och omsorg C-nivå – Psykiatri

För dig som vill arbeta som skötare inom psykiatrin eller som boendestödjare. Du lär dig bland annat hur det är att jobba på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom kombinerad psykiatrisk vård då vården på en behandlingsavdelning kombineras med dagvård och mottagning. Du kan välja att arbeta med barn-, vuxen- eller äldrepsykiatri. Som boendestödjare arbetar du med personer med psykiska funktionshinder och som har olika boendeformer. Förkunskaper: Du behöver ha klarat kurserna inom A+B nivåerna.

För mer information om Vård och omsorg A, B & C, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Vad ska du ha läst innan för att få söka?

Du behöver ha gått klart grundskolan eller motsvarande för att söka till den här vuxenutbildningen. Utbildningen är främst för dig som är över 20 år. Du som är nyanländ behöver också ha läst grundläggande svenska som andraspråk eller göra ett nivåtest hos din hemkommun.

Sök så här:

Du söker utbildningen direkt hos Vuxenutbildningen i kommunen som du bor i. På de flesta kommunerna kan du söka direkt på webben. Har du frågor om vem som får gå en vuxenutbildning kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare hos Vuxenutbildningen i din hemkommun eller besöka kommunens hemsida.

Examen & Intyg

Diplom

Kostnader

När du studerar på Astar kan du få lån från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. 

Astar

Astar

Astar är ett av Sveriges största utbildningsföretag. Hos oss lär du dig ett yrke från grunden med erfarna lärare och handledare, samtidigt som du knyter viktiga kontakter under din utbildning som kan hjälpa dig att hitta jobb. Efter din utbildning...


Läs mer om Astar och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vård och omsorg A, B & C

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

AstarDu kanske också är intresserad av: