Komvux- och vuxenutbildning - FAQ

VANLIGA FRÅGOR

KOMVUX- OCH VUXENUTBILDNING

Vi har sammanställt vanliga frågor och svar om komvuxutbildning, eller vuxenutbildning som idag är det rätta namnet. Här finner du svar på de vikigaste frågorna som rör komvux och vuxenutbildning.

 Vad är gymnasial vuxenutbildning?

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högskolan. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan, och ger samma kompetens.

 Var vänder jag mig om jag vill läsa vid komvux?

Du kontaktar din hemkommun, dvs kommunen som du är skriven i och pratar med utbildningsförvaltningen eller ansvarig för kommunens vuxenutbildning eller studie och yrkesvägledare.

 Kan man fortfarande läsa upp sina betyg på komvux för att höja sitt snittbetyg?

Alla som har IG i en eller flera gymnasiekurser har rätt till klassrumsundervisning i dessa kurser i sin egen hemkommun, detta för att kunna få ett komplett slutbetyg. Fram tills för ett par år sedan var det väldigt populärt att plugga på komvux för att läsa upp sina gymnasiebetyg, för att öka sina chanser att komma in på en högskoleutbildning, alltså att läsa upp kurser. Numera har man i många kommuner tagit bort möjligheten att delta i själva undervisningen på komvux för att läsa upp betygen. Däremot har du alltid rätt att göra en så kallad prövning för att höja ett betyg. Vad en prövning är kan du läsa mer om nedan. Kontakta Studie och yrkesvägledaren i den hemkommun för att se vad de har för regler i din kommun och hur de tar beslut i ditt fall.

 Vad betyder och innebär prövning?

Prövning innebär att du läser in en komvuxkurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. Oftast ingår både ett skiftligt och ett muntligt prov som avgör vilket betyg du får på kursen.

 Har alla rätt att göra prövning för att höja sina betyg via komvux?

Ja, alla har rätt att göra en prövning i vilken kommun som helst till en kostnad av max 500 kr.

 Vad kostar det att göra en prövning på komvux?

Komvux brukar ta ut en avgift för prövning på max 500 kronor per kurs. Du kan dock inte få studiemedel när du pluggar inför en prövning.

 Kostar det att läsa på komvux?

Undervisningen på komvux är kostnadsfri. Som studerande måste du dock själv köpa kurslitteratur och skrivmaterial. Uppgift om kurslitteratur etc. lämnas av läraren vid kursstarten. Skolorna har i regel ingen egen försäljning av läromedel till kurserna. Skolorna tar ut oftast ut en avgift av samtliga kursdeltagare för att täcka kostnaden för kopierat material. Om du ska läsa en datakurs tar skolan även ut en avgift, för förbrukningsmateriel och service, av de kursdeltagare som deltar. Denna avgift, som tillkommer utöver avgiften för kopierat materiel.

 Måste man läsa vid komvux i sin egen hemkommun eller har man rätt att läsa på annan ort?

Särskild prövning har man rätt att göra i vilken kommun som helst. När det kommer till att ha klassrumsundervisning är det upp till din kommun samt kommunen du vill läsa i att komma överens om du får läsa på i den kommun du vill. Det är nämligen hemkommunen som står för kostnaderna för dina komvuxstudier.

 Kan man läsa komvuxutbildningar på distans?

Ja, många av landets skolor har kurser som du kan läsa på distans. Du kan läsa komvuxkurser på distans genom vissa av Sveriges kommuner men även genom privata anordnare av vuxenutbildning.

Här hittar du komvuxutbildningar på distans

 Har jag rätt till studiemedel när jag läser på komvux?

Du som har fyllt 20 år och studerar på minst halvtid har rätt till studiemedel. Det finns olika studiefinansieringsalternativ för dig som ska studera på komvux; studiehjälp, studiemedel etc. Mer information om dessa finner du på Centrala studiestödsnämndens hemsida csn.se.

 Har jag rätt att läsa "tilläggskurser" på komvux för att få den behörighet jag behöver för att komma in på ett program på universitet eller högskola?

Du har rätt att läsa de kurser du behöver för att få grundläggande behörighet till Universitet och högskola, dvs ett fullständigt slutbetyg. Vill du däremot komplettera betyget med fler kurser är det upp till din hemkommun att ta beslut i frågan om du har rätt till undervisning i detta.

 Vad krävs för att få slutbetyg eller samlat betygsdokument?

När du är klar med dina studier på komvux får du antingen ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument. Slutbetyg från komvux får du om du inte har slutbetyg sedan tidigare och uppfyller följande krav: Du ska ha fått minst godkänt betyg i ämnena Svenska (alternativt Svenska som andra språk), Engelska, Matematik och Samhällskunskap. Övriga kurser som eventuellt ska ingå i slutbetyget kan du bestämma själv.

Mer information om komvux och vilka rättigheter du har och vilka lagar och bestämmelser som styr finner du på skolverkets hemsida; www.skolverket.se.

 Vad innebär utbyteskomplettering och tilläggskomplettering

Att läsa upp betyg för att höja ditt snittbetyg/jämförelsetal, kallas för konkurrenskomplettering och kan göras på ett par olika sätt:
- Att utbyteskomplettera innebär att du prövar att läsa upp betyg i en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. Om du lyckas höga ditt betyg räknas det in i ditt jämförelsetal istället för det gamla, och jämförelsetalet höjs.
- Att tilläggskomplettera innebär att du läser helt nya kurser för att försöka höja ditt jämförelsetal. Om betyget du får i en ny kurs höjer ditt jämförelsetal räknas det in, annars inte.

Hitta din komvuxutbildning idag!


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in