Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Undersköterska - Stockholms stad

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Huddinge, Håbo, Järfälla - Visa alla  
Klassrum
3 terminer
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Stockholm
2023-01-09

Botkyrka
2022: 3 jan, 14 mar, 23 maj, 1 aug, 10 okt
2022: 7 nov (jan), 16 jan (mar), 27 mar (maj), 5 jun (aug), 14 aug (okt)

Danderyd
2022: 3 jan, 14 mar, 23 maj, 1 aug, 10 okt
2022: 7 nov (jan), 16 jan (mar), 27 mar (maj), 5 jun (aug), 14 aug (okt)

Ekerö
2022: 3 jan, 14 mar, 23 maj, 1 aug, 10 okt
Undersköterskeutbildning i Stockholm

Om utbildningen

Undersköterskeutbildning hos KUI

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Läs till Undersköterska! 

Denna yrkesutbildning ger dig behörighet att arbeta som undersköterska och många fler yrken inom vård och omsorg. Dina arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. 

Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, habiliteringsassistent, ledsagare eller skötare inom psykiatrisk vård.

Efter utbildningen har du mycket goda möjligheter till fast jobb. Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg framför allt inom äldreomsorg och funktionsvariation. Vi erbjuder även validering för dig som redan har yrkeserfarenhet. 

Omfattning: 1500 poäng
Utbildningens längd: 1,5 år
Studiestarter: jan, mar, maj, aug, okt

Yrken du kan arbeta med efter avslutad utbildning

Hälso- och sjukvård

Att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården innebär att du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg och hemtjänst

Att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen innebär att du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsnedsättning

Att arbeta som personlig assistent eller stödassistent innebär att du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri

Att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård innebär att du arbetar på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Om du ger stöd och service i hemmiljön kallas du för boendestödjare. I arbetet stöttar och uppmuntrar och hjälper man personen att få ett värdigt och självständigt liv.

Välj en studieform som passar dig

Distans

Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform där du har tillgång till allt studiematerial. All kommunikation med din lärare sker via lärplattformen. För obligatoriska praktiska övningar och examinationer behöver du komma till skolan. Denna studieform passar dig som vill kombinera dina studier med en annan aktivitet exempelvis ett arbete. Du kan studera när och där du vill men tänk på att du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier.

Klassrum

Du deltar i lärarledda och schemalagda lektioner på skolan 2–3 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform. När du studerar i klassrum får du möjlighet att lära känna dina klasskamrater och skapa nya kontakter. Denna studieform passar dig som tycker att det är svårt att studera själv och önskar hjälp att strukturera dina studier och få stöd av lärare och klasskamrater.

Lärlingsutbildning

Du är fyra dagar i veckan på en lärlingsplats och en dag i veckan på skolan för lärarledda lektioner med lärare. På din lärlingsplats har du en yrkesverksam handledare som stöttar dig och ser till att du får lära dig på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt. Denna studieform passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL – Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i utbildningen. Den genomförs på en arbetsplats. Din praktik ger dig möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i yrkeslivet. Tänk på att APL-platsen kräver ett utdrag från belastningsregistret som är blankt. 

Praktiska övningar

Under utbildningen kombinerar både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar inom vård och omsorg som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR (Hjärt-Lungräddning). Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ett kommande yrke som undersköterska.

Slutbetyg

För att få gymnasieexamen (slutbetyg) finns möjlighet att komplettera med gymnasiearbete, en större självständig uppgift om 100 poäng.

Arbetsmarknaden

Det är mycket goda möjligheter att få arbete för utbildad personal inom vård och omsorg. Främst inom äldreomsorg och funktionsvariation.

Validering

Du som har yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning kan validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vårt utbildningscenter i Stockholm, telefon  08-522 506 50.

För mer information om Undersköterska - Stockholms stad, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Välj en egen kombination av kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. 

Kurser

Kurser 1500 poäng

 • Anatomi och fysiologi 1 ANOANA0 150 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2 ANOANA0 250 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik GERGER0 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02 100 poäng
 • Omvårdnad 1 OMVOMV01 100 poäng
 • Omvårdnad 2 OMVOMV02 100 poäng
 • Psykiatri 1 PSYPSY01 100 poäng
 • Psykiatri 2 PSYPSY02 100 poäng
 • Psykologi 1 PSKPSY01 50 poäng
 • Social omsorg 1 SOASOC01 100 poäng
 • Social omsorg 2 SOASOC02 100 poäng
 • Vård- och omsorg specialisering VADVAD00S 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a 150 poäng
 • Svenska 1 SVESVE01 100 poäng eller Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100 poäng

Studeranderöster

Arbetsmarknaden inom vård och omsorg

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom de närmaste åren. Den fortsatt växande befolkningen och den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre personer, leder till ett ökat behov av undersköterskor de kommande åren. Samtidigt väntas även fortsättningsvis inte tillräckligt många utbildas för att möta efterfrågan. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete för undersköterskor, hemtjänst och äldreboende bli mycket goda både på ett och fem års sikt. *Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19

Undersköterska hälso- och sjukvård

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom de närmaste åren. Den fortsatt växande befolkningen i kombination med den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre och yngre personer, leder till ett ökat behov av undersköterskor de kommande åren. Dessutom är medelåldern i yrkesgruppen relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension. Samtidigt väntas även fortsättningsvis inte tillräckligt många utbildas för att möta efterfrågan. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på både ett och på fem års sikt för undersköterskor, vårdavdelning och mottagning. *Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19

Boendestödjare / Vårdare

Befolkningen fortsätter att öka under perioden vilket påverkar efterfrågan på yrkesgruppen positivt. Samtidigt väntas inte tillgången på vårdare och boendestödjare vara tillräcklig för att möta efterfrågan på fem års sikt trots att personer som arbetar inom yrkena kan ha olika utbildningsbakgrund. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för vårdare och boendestödjare. *Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19

Skötare inom psykiatrisk vård

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom de närmaste åren. Den fortsatt växande befolkningen bidrar till ett ökat vårdbehov de kommande åren. Samtidigt är medelåldern i yrkesgruppen relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för skötare. *Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19

Personlig assistent

Den fortsatt växande befolkningen i kombination med den demografiska utvecklingen leder till ett ökat behov av personliga assistenter de kommande åren. Samtidigt väntas inte tillgången på personliga assistenter vara tillräcklig för att möta efterfrågan på fem års sikt. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för personliga assistenter. *Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19

Stödassistent

Befolkningen fortsätter att öka under perioden vilket påverkar efterfrågan på yrkesgruppen positivt. Samtidigt väntas inte tillgången på vårdare och boendestödjare vara tillräcklig för att möta efterfrågan på fem års sikt trots att personer som arbetar inom yrkena kan ha olika utbildningsbakgrund. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för vårdare och boendestödjare. *Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19

Så ansöker du

Du ansöker till våra utbildningar och kurser via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Den är din kommun som avgör om du blir beviljad en plats. Sök senast sista ansökningsdagen, inga sena ansökningar tas emot. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN.

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska - Stockholms stad

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tel: 010-434 07 00
kui.se


Recensioner

Snittbetyg: 3,5

Baseras på 2 recensioner.

Lisa
Kanon att man kan validera sina kunskaper. Kan rekommendera detta till alla. : - ) Jättebra lärare som alltid fanns tillhands om man undrade över något.
Edna
Skolan: Den känns fräsch och bra med flera datorer att jobba på. Administratörerna är snabba med sina svar på eventuella frågor. Men saknar en hel del i klassrummen för att göra hjälpa både elever och lärare med klasstudierna. Jag har gått där i ett år nu, och det är fortfarande massor av lampor som inte fungerar, det irriterar ögonen och hjärna...
Visa mer
}