Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Undersköterska - Tierps kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Tierp
Klassrum
3 terminer
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Löpande starter - Tierp
Undersköterskeutbildning på distans

Om utbildningen

Undersköterska yrkesutbildning - Tierp

En utbildning på distans för dig som vill arbeta som undersköterska, vårdare, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrin. Samtliga inriktningar leder till formell undersköterskekompetens. Du som redan arbetar inom vård och omsorg kan läsa enstaka kurser ur utbildningen för att fördjupa och bredda din kompetens.

Omfattning: 1500 poäng
Utbildningens längd: 70 veckor (1,5 år)
Studieform: Distans
Ansökan: Du ansöker via vuxenutbildningen i Tierps kommun.

Innehåll

Baskurser

Du får grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. i kursen Vård och omsorgsarbete 1 har du APL (praktik) 4-5 veckor. Vi övar på praktiska moment som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning och HLR (hjärt- och lungräddning).

Fördjupningskurser

Du får specialiserade kunskaper inom den inriktning du valt.

Studieform Distans

Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform där du har tillgång till allt studiematerial. All kommunikation med din lärare sker via lärplattformen. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Obligatoriska praktiska övningar och examinationer bokas via skolan och genomförs på plats i Tierp.

Praktik – APL

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning. Din praktik genomför du på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Fördjupning

Till fördjupningsdelen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens.

Hälso- och sjukvård

Fördjupningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar oftast inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Du kan också arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

Fördjupningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska på exempelvis särskilda boenden för äldre eller inom hemtjänsten. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats men i arbetet kan det exempelvis ingå att utföra medicinska kontroller. Arbetet kräver en bred medicinsk kompetens för att möta den äldres behov.

Funktionsnedsättning

Fördjupningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska, vårdare eller personlig assistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Du skapar förutsättningar för en annan människa att kunna leva som andra. Du kan bland annat arbeta på en gruppbostad eller daglig verksamhet.

Psykiatri

Fördjupningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. Arbetsplatsen kan vara en vårdavdelning eller en öppenvårdsavdelning på ett sjukhus. Du kan också arbeta med psykiatrisk vård och omsorg i brukarens hem.

Socialt behandlingsarbete

Fördjupningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som behandlingsassistent eller boendestödjare. Du arbetar med människor som har sociala problem. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med ungdomar och människor med beroendeproblematik som bor hemma hemma, på ett behandlingshem eller ungdomshem.

Belastningsregister

För sökande elever till Vård- och omsorgsutbildningen kan utbildningen genomföras med anmärkningar i registret men det kan innebära en begränsning hos en del arbetsgivare.

Läsa enstaka kurser

Du som redan arbetar inom vård och omsorg kan läsa enstaka kurser ur utbildningen för att fördjupa och bredda din kompetens. 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN.

För mer information om Undersköterska - Tierps kommun, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker om en utbildningsplats via vuxenutbildningen i Tierps kommun. Kontakta studie- och yrkesvägledaren före ansökan. Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som har fyllt 20 år, är bosatt i kommunen och saknar hela eller delar av en gymnasieutbildningen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska - Tierps kommun

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tel: 010-434 07 00
kui.se