Processteknik

Kunskapens Hus
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Munkedal
40 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-08-28 - Munkedal
Sista ansökan: 2023-06-02
Öppet hus
2023-05-06
Processteknik

Processteknik

Utbilda dig inom Processteknik

Utbildningen är för dig som vill arbeta som produktionstekniker, processoperatör eller drifttekniker inom processindustrin.
Utbildningen ger goda möjligheter till anställning, då branschens behov är stora.

Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med
hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget.

Yrket präglas av modern teknik, miljötänk och fokus på människa och säkerhet. Arbetet består till stor del av att styra och optimera produktionsprocesser av olika slag. Dagens industrijobb är tekniskt avancerade och mindre fysiska.

Miljöhänsyn präglar allt arbete.

Då många av de möjliga arbetsgivarna är stora internationella företag finns det ofta möjligheter att klättra och utvecklas inom organisationen.

Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

● Processövervakning

● Processtyrning

● Lösa akuta produktionsstörningar

● Provtagning och produktkontroll

● Förebyggande underhåll

● Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö

● Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

Rekryteringsbehovet hos företagen i vår region är stort. Flera företag står inför stora expansioner och pensionsavgångar vilket gör att efterfrågan på personal med kunskaper inom processteknik är stor. Processtekniska Gymnasiet samarbetar och har utbyte med flertalet industrier.

Utbildningens upplägg

Yrkesteori genomförs på Processtekniska Gymnasiet i Munkedal, under 3 dagar/vecka. Resterande undervisning är självstudier.

Utbildningstid: 2023-08-28--2024-05-31

För mer information om Processteknik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

  • Industriautomation
  • Industritekniska processer 1
  • Miljö- och energikunskap
  • Produktionskunskap 1
  • Produktionsutrustning 1
  • Underhåll Driftsäkerhet
  • Vatten- och processkemi
  • Människan i industrin 1
  • Handledarutbildning
  • Studieintroduktion Ma/No             

Summa: 

     

APL:

APL på 8 veckor genomförs inom Processindustrin.

        

100p
100p
100p

100p
100p
100p

100p
100p
50p

50p

900p

Så ansöker du

Förkunskaper:
Godkända betyg i:
Svenska grund/Sva grund
Matematik grund


Till ansökan ska bifogas:
Kopia på betyg från Gymnasieskola/Komvux
Personligt brev


Ansökan:

Du ansöker via din hemkommun.

Kostnader

Läromedel.
Du skall själv hålla med skyddsskor och arbetskläder.
I utbildningen använder vi oss av en digital lärplattform, och du behöver därför ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

Kunskapens Hus

Studera på Kunskapens Hus - Dingle

Kunskapens Hus ligger i Dingle och erbjuder ett flertal olika utbildningar och utbildningsformer. Yrkesutbildningar för vuxna Yrkesutbildningar för gymnasiet Utbildning i Svenska för invandrare (SFI) Gymnasiesärskola Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Gymnasieskolans introduktionsprogram En utökad skolbarnomsorg...


Läs mer om Kunskapens Hus och visa alla utbildningar.

Öppet hus

Öppet Hus på Kunskapens Hus

Välkommen att besöka oss, få information om våra utbildningar, se våra lokaler och träffa våra lärare.

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2023-05-06    Tid:   10:00 - 14:00  

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Processteknik

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Kunskapens Hus

Kustvägen 12
455 51 Dingle