Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Processteknik

Kunskapens Hus
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Munkedal
40 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2022-08-29 - Munkedal

Processteknik

process

Utbilda dig inom Processteknik

Utbildningen är för dig som vill arbeta som produktionstekniker, processoperatör eller drifttekniker inom processindustrin.

Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med
hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget.

Yrket präglas av modern teknik, miljötänk och fokus på människa och säkerhet. Arbetet består till stor del av att styra och optimera produktionsprocesser av olika slag. Dagens industrijobb är tekniskt avancerade och mindre fysiska.

Miljöhänsyn präglar allt arbete.

Då många av de möjliga arbetsgivarna är stora internationella företag finns det ofta möjligheter att klättra och utvecklas inom organisationen.

Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

● Processövervakning

● Processtyrning

● Lösa akuta produktionsstörningar

● Provtagning och produktkontroll

● Förebyggande underhåll

● Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö

● Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

Rekryteringsbehovet hos företagen i vår region är stort. Flera företag står inför stora expansioner och pensionsavgångar vilket gör att efterfrågan på personal med kunskaper inom processteknik är stor. Processtekniska Gymnasiet samarbetar och har utbyte med flertalet industrier.

Utbildningens upplägg

Yrkesteori genomförs på Processtekniska Gymnasiet i Munkedal, under 3 dagar/vecka. Resterande undervisning som självstudier och APL. (Arbetsplats förlagt lärande).

Utbildningen kostnadsfri men däremot ansvarar du själv för kostnader gällande litteratur, eventuella studiebesök samt resor till din praktikplats.
Du skall själv hålla med skyddsskor och arbetskläder.
I utbildningen använder vi oss av en digital lärplattform, och du behöver därför ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

Så ansöker du

Förkunskaper:
Svenska 1/A
Matematik 1/A
Naturkunskap 1a1/A
eller motsvarande

Till ansökan ska bifogas:
Kopia på betyg från Gymnasieskola/Komvux
Personligt brev


Ansökan:

Du ansöker via din hemkommun.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller följande kurser:
Industriautomation
Industritekniska processer 1
Interna transporter
Miljö- och energikunskap
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1
Underhåll Driftsäkerhet
Vatten- och processkemi
Människan i industrin 1
Orienteringskurs
Summa: 900p

Kunskapens Hus

Studera på Kunskapens Hus - Dingle

Kunskapens Hus ligger i Dingle och erbjuder ett flertal olika utbildningar och utbildningsformer. Yrkesutbildningar för vuxna Yrkesutbildningar för gymnasiet Utbildning i Svenska för invandrare (SFI) Gymnasiesärskola Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Gymnasieskolans introduktionsprogram En utökad skolbarnomsorg...


Läs mer om Kunskapens Hus och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Kunskapens Hus

Kustvägen 12
455 51 Dingle