Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Svets med prövning

Kunskapens Hus
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Dingle, Munkedal
40 veckor
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Dingle
2021-08-30 
Munkedal
2021-08-30 

Svets med prövning

svetslåga

Svetsare

En utbildning för dig som vill arbeta inom verkstadsindustri eller byggnation. Utbildningen ger kunskaper i att arbeta som svetsare eller jobba där svetskunskap inom tillverkning, under-håll eller service efterfrågas.


Du får kunskaper i att arbeta med flera olika svetsmetoder såsom MMA, MIG/MAG, TIG och gas.

Du får lära dig om olika typer av material och dess påverkan vid svetsning och provning.
Du läser om europeiska standarder, kvalitetssäkring och svetsterminologi. Utbildningen ger kunskaper i att jobba utefter svetsdatablad(WPS).

Samtidigt som du läser svetsämnen kommer du även att läsa Svenska grund med inriktning mot svets. Detta gäller inte dig som redan har betyg i grundskolans svenska.

Som svetsare arbetar du till exempel inom verkstadsindustrin vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten i olika industrier. Du kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallkonstruktioner.

Under förutsättning att du under utbildningen tagit till dig de kunskaper som krävs och har godkänt i samtliga kurser som erbjudits, har du möjlighet att inom utbildningen genomgå en svetsprövning. Du kan då bli godkänd och få certifikat utefter den kunskapsnivån du har kommit till. Skulle du eventuellt misslyckas med prövningen kan du om tiden medger detta, göra en förnyad prövning på egen bekostnad.

I utbildningen ingår minst 6v APL (Arbets Platsförlagt Lärande).

Utbildningstid:  2021-08-30--2022-06-03

Kurser:

Svets Grund                    SAASVT0                100p
Kälsvets 1 MMA              SAAKÄL01S            100p
Kälsvets 2 MMA              SAAKÄL02S            100p
Kälsvets 1 MAG              SAAKÄL01S             100p
Kälsvets 2 MAG              SAAKÄL02S             100p
Kälsvets 1 TIG                 SAAKÄL01S             100p
Stumsvets 1 MAG           SAASTU02S             100p
Tillverkningsunderlag     TILTIL01                  100p
Ori.kurs studieteknik       KGYORI11B            50p
Summa:                                                           850p

Svenska grund                                           Individuellt

Kostnader: Läromedel ca 1000 kr. Du skall själv hålla med overall, svetshandskar, hörselskydd samt skyddsskor. Resor till APL platser och studiebesök tillkommer. Bra om du har tillgång till dator, för att kunna genomföra dina hemstudier.

Så ansöker du

Förkunskaper:
Godkänt betyg från lägst SFI D.

Ansökan:
Du ansöker via din hemkommun.

Kunskapens Hus

Kunskapens Hus ligger i Dingle och erbjuder ett flertal olika utbildningar och utbildningsformer. Yrkesutbildningar för vuxna Yrkesutbildningar för gymnasiet Utbildning i Svenska för invandrare (SFI) Gymnasiesärskola Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Gymnasieskolans introduktionsprogram En utökad skolbarnomsorg...


Läs mer om Kunskapens Hus och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Kunskapens Hus

Kustvägen 12
455 51 Dingle