Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Skötsel av Utemiljöer & Trädgård

Kunskapens Hus
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Dingle, Distans, Munkedal
44 veckor
Deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Dingle
2021-08-09 
Munkedal
2021-08-09 
Distans
2021-08-09 
Elever som arbetar med en rabatt.

Skötsel av Utemiljöer & Trädgård

Skötsel av utemiljöer, trädgårdar och parkanläggningar, 44 veckors kurs, halvfart, semi-distans.

Vill du arbeta med skötsel av gröna ytor, planteringar, anlägga trädgårdar och utemiljöer men saknar grundkunskaper inom området?

Utbildningen ger dig grunderna i hur man beskär träd, buskar och häckar samt hur man sköter olika former av grönytor, planteringar och andra områden inom utemiljö och trädgård.

Hur man sköter olika former av grönytor, planteringar och andra områden inom utemiljöer och trädgårdar.

Anläggningskursen berör bland annat anläggning av gröna och hårdgjorda ytor amt hur man väger av, mäter in och gör grundarbeten för dessa.

Växtkunskapen ger dig kunskaper om vanligt förekommande växter, var de växer, hur de sköts och förökas samt deras svenska och vetenskapliga namn.

I utbildningen ingår även 3 veckor APL (Arbets Plats förlagt Lärande) som du genomför på en arbetsplats mellan olika träffar under termin 2.

Din kommande arbetsplats kan till exempel vara:
Parkförvaltningar, bostadsbolag, kyrkogårdar, eget företagande, anläggningsföretag.

Arbetssätt

Kursen startar med tre introduktionsdagar den 9 augusti.

Under året samlas ni till totalt 11 obligatoriska gemensamma träffar om vardera 3 dagar.

Vi arbetar då med praktisk undervisning, studiebesök, föreläsningar, med mera. Mellan träffarna har du digitala studiepass med dina lärare.

Under hemstudieperioderna har du kontakt med din lärare via internet. Tillgång till egen dator med webbkamera, mikrofon och internet krävs för att kunna delta i utbildningen.

Utbildningsort: Dingle

Utbildningstid: 2021-08-09-- 2022-05-27
Träffarna kommer att äga rum följande veckor: 32, 35, 38, 41, 45, 49, 3, 7, 11, 15 och 21.

Distans utbildning: Kursen genomförs som en distansutbildning med obligatoriska träffar.
Studietakten är halvfart.
Kostnader/utrustning: Litteratur, arbetskläder, skyddsskor, resor till APL plats, ev boende, med mera betalar du själv.

Så ansöker du

Förkunskaper:
Grundskolans Svenska/Svenska som andraspråk,
Grundskolans Matematik

Till ansökan skall bifogas:
Kopia på betyg
Personligt brev

Ansökan:
Du ansöker via din hemkommun.

Kunskapens Hus

Kunskapens Hus ligger i Dingle och erbjuder ett flertal olika utbildningar och utbildningsformer. Yrkesutbildningar för vuxna Yrkesutbildningar för gymnasiet Utbildning i Svenska för invandrare (SFI) Gymnasiesärskola Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Gymnasieskolans introduktionsprogram En utökad skolbarnomsorg...


Läs mer om Kunskapens Hus och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Kunskapens Hus

Kustvägen 12
455 51 Dingle