Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Plugga svenska i Stockholms Län - Jämför din utbildning nedan

Läs svenska på komvux

Komvuxkurser i svenska

På komvux kan du välja att läsa upp ditt gymnasiebetyg i svenska eller komplettera dina betyg med en svenskakurs som du saknar. Du kan också läsa svenska för invandrare (SFI) och svenska som andraspråk (SAS). Nedan hittar du en listan med svenskakurser på komvux!

Funderar du på att plugga i höst?

Läs en av Lernias populära yrkesutbildningar (komvux) som ofta leder till jobb direkt efter avslutad utbildning. Eller läs in dina gymnasiebetyg för att få behörighet till högskolan.

Alla våra yrkesutbildningar varvar teori med praktik och vi har ett nära samarbete med arbetsmarknaden.

Visar 1-46 av 46 träffar
Sökresultat Ort
Restaurang med Sfi/svenska som andraspråk – SFY med inriktning kök, Stockholm Örnsberg
Lernia Vux
Stockholm Örnsberg
Drömmer du om att jobba med mat? Här är utbildningen för dig som vill lära dig svenska och gå en...
Svenska 1
Competens
Stockholm
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket...
Svenska 1
Eductus
Flera orter (8)
Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som...
Svenska 1
Hermods VUX
         
(1)
Flera orter (135)
I denna kurs utvecklas din förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Du kommer att läsa och reflektera...
Svenska 1
Åsö Vuxengymnasium
Flera orter (2)
Kurserna i svenska syftar till att förbättra och fördjupa din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt att...
Svenska 1, 2, 3, litteratur, retorik och skrivande
Niketo Vuxenutbildning
Stockholm
På Niketo AB erbjuds alla gymnasiets kurser i svenska. Nedan ser du Skolverkets beskrivning. För detaljerade kursplaner, besök Skolverkets hemsida....
Svenska 2
Competens
Stockholm
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket...
Svenska 2
Eductus
Flera orter (8)
Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning....
Svenska 2
Hermods VUX
Flera orter (136)
I kursen kommer du arbeta med och kring det svenska språket, men även andra nordiska språk behandlas. Din förmåga att...
Svenska 2
Åsö Vuxengymnasium
Flera orter (2)
Svenska 2 är en fortsättning på kursen Svenska 1. I Svenska 2 ingår muntlig och skriftlig framställning av olika slag,...
Svenska 3
Competens
Stockholm
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket...
Svenska 3
Eductus
Flera orter (8)
Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys....
Svenska 3
Hermods VUX
Flera orter (133)
I kursen Svenska 3 lär du dig att bli en bättre talare, säkrare skribent och språkanalytiker. Denna kurs är på...
Svenska 3
Åsö Vuxengymnasium
Flera orter (2)
Svenska 3 är en fortsättning på kursen Svenska 2. Den innehåller fortsatt träning av muntlig framställning, samt läsning och skriftlig...
Svenska grundläggande
Eductus
Flera orter (6)
Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Kursen i svenska ger dig nycklarna för att utveckla din...
Svenska grundläggande delkurs 1
Competens
Stockholm
Vill du läsa Svenska på grundläggande nivå (motsvarande högstadiets svenska) på komvux? Competens erbjuder Svenska grundläggande delkurs 1. Du kan...
Svenska grundläggande delkurs 2
Competens
Stockholm
Vill du läsa Svenska på grundläggande nivå (motsvarande högstadiets svenska) på komvux? Competens erbjuder Svenska grundläggande delkurs 2. Du som...
Svenska grundläggande delkurs 3
Competens
Stockholm
Vill du läsa Svenska på grundläggande nivå (motsvarande högstadiets svenska) på komvux? Competens erbjuder Svenska grundläggande delkurs 3. Du som...
Svenska, nationell delkurs 1
Hermods VUX
Flera orter (100)
En kurs på nybörjarnivå, där du efter avslutad kurs ska kunna läsa enkla texter högt. Du ska även kunna läsa...
Svenska, nationell delkurs 2
Hermods VUX
Flera orter (100)
En kurs som ger djupare insikt i kunskaperna i svenska. Efter avslutad kurs ska kunna läsa bekanta texter med flyt....
Svenska, nationell delkurs 3
Hermods VUX
Flera orter (100)
En kurs som ger djupare insikt i kunskaperna i svenska. Efter avslutad kurs ska du kunna läsa skönlitteratur och faktatexter...
Svenska, nationell delkurs 4
Hermods VUX
Flera orter (100)
Den avslutande kursen, som ger dig ett betyg i Grundläggande svenska. Efter avslutad kurs ska du kunna läsa skönlitteratur och...
Svenska som andra språk 1, 2, 3
Niketo Vuxenutbildning
Stockholm
På Niketo AB erbjuds Svenska som andra språk kurs 1, 2 och 3. Nedan finns Skolverkets beskrivning av ämnet. För...
Svenska som andraspråk 1
Competens
Stockholm
Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk...
Svenska som andraspråk 1
Eductus
Flera orter (9)
  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och...
Svenska som andraspråk 1
Hermods VUX
Flera orter (134)
Svenska som andraspråk 1 är en gymnasiekurs inom vilken du får lära dig att tala, läsa och skriva på svenska....
Svenska som andraspråk 1
Åsö Vuxengymnasium
Flera orter (2)
Svenska som andraspråk 1 är en kurs där du genomför muntliga presentationer och deltar i samtal om olika ämnen. Du...
Svenska som andraspråk 2
Competens
Stockholm
Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk...
Svenska som andraspråk 2
Eductus
Flera orter (9)
  Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i...
Svenska som andraspråk 2
Hermods VUX
Flera orter (135)
Svenska som andraspråk 2 är en gymnasiekurs inom vilken du får lära dig att tala, läsa och skriva på svenska....
Svenska som andraspråk 2
Åsö Vuxengymnasium
Flera orter (2)
Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs för dig som läst SAS 1. I kursen ligger tonvikten på muntlig och...
Svenska som andraspråk 3
Competens
Stockholm
Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk...
Svenska som andraspråk 3
Eductus
Flera orter (8)
  Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i...
Svenska som andraspråk 3
Hermods VUX
Flera orter (134)
Denna kurs är på många sätt högskoleförberedande eftersom den behandlar det formella talandet och skrivandet. Kursen behandlar dessutom språkkunskap och...
Svenska som andraspråk 3
Åsö Vuxengymnasium
Flera orter (2)
I kursen ingår muntlig framställning av utredande och argumenterande slag samt skriftlig produktion och analys av texter av vetenskaplig karaktär....
Svenska som andraspråk grundläggande
Åsö Vuxengymnasium
Stockholm
Grundläggande SAS består av tre delkurser som motsvarar år 7-9 på grundskolan. För centralt innehåll och betygskriterier för delkurserna kontakta...
Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 1
Competens
Stockholm
Har du ett annat modersmål än svenska? Vill du utveckla din kommunikativa språkförmåga inom det svenska språket? Då kan du...
Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 2
Competens
Stockholm
Har du ett annat modersmål än svenska? Vill du utveckla din kommunikativa språkförmåga inom det svenska språket? Då kan du...
Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3
Competens
Stockholm
Har du ett annat modersmål än svenska? Vill du utveckla din kommunikativa språkförmåga inom det svenska språket? Då kan du...
Svenska som andraspråk grundläggande (SASG)
Eductus
Flera orter (9)
Utveckla din förmåga att kommunicera på svenska och utveckla tillit till din egen språkförmåga. Den här kursen lär dig utveckla...
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1
Hermods VUX
Flera orter (105)
Du ska kunna skriva texter som är anpassade efter situation och mottagare. Till dina texter ska du kunna samla information...
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2
Hermods VUX
Flera orter (105)
Du ska kunna läsa och samtala om innehåll, budskap och dina åsikter om texterna. Du ska kunna skriva olika slags...
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3
Hermods VUX
Flera orter (105)
Du ska kunna läsa och samtala om innehåll, budskap och dina åsikter om texterna. De texter du läser ska du...
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4
Hermods VUX
Flera orter (105)
Du ska kunna läsa och samtala om innehåll, budskap och dina åsikter om texterna, samt kunna tolka texternas innehåll och...
Svenskakurser
OLU Omsorgslyftet Utbildningar
         
(2)
Flera orter (12)
Vill du komplettera din gymnasieutbildning, eller kanske skola om dig helt? Bland Omsorgslyftets utbildningar hittar du garanterat något som passar...
Taxiförare med Sfi/svenska som andraspråk, Stockholm
Lernia Vux
Stockholm
Vill du arbeta som taxiförare i Stockholms län? I vår utbildning kombinerar du studier i Sfi eller Svenska som andraspråk...
  • = Reportage av utbildningsanordnaren/utbildningen finns
Visar 1-46 av 46 träffar
 

Mer om Svenska på komvux

Svenska är ett östnordiskt språk som talas av över tio miljoner människor i Finland och Sverige. I Finland talas det framför allt i kustområdena och på Åland. På komvux kan du komplettera dina gymnasiebetyg med svenska eller höja ditt svenskabetyg för att komma in på högre utbildning. Du kan läsa svenska 1, 2 samt 3 och välja mellan att läsa i klssrum eller på distans. Om du vill höja ett redan befintligt svenskabetyg så gör du en så kallad prövning vilket innebär att du läser på egen hand och gör sedan ett prov för att styrka dina kunskaper.

Läs en svenskakurs på komvux

Läs svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) vänder sig till dig som fyllt 16 år och som vill lära dig grunderna i svenska språket. SFI ger dig också kunskaper i det svenska samhället. Det är en egen utbildningsform, men du kan vända dig till komvux i din hemkommun om du vill läsa svenska för invandrare.

Svenska som andraspråk på komvux

Svenska som andraspråk (SAS) är en uppsättning kurser som ges inom ramen för komvux eller gymnasieskolan. SAS ger personer med annat modersmål än svenska en utökad flerspråkighet och bidra till en ökad respekt för andra språk och andras sätt att uttrycka sig.

Precis som svenska ingår SAS i grundläggande behörighet och krävs för att man ska kunna studera vidare på eftergymnasial nivå. Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som svenska 1, 2 och 3. Du kan alltså säga att svenska 1 motsvarar svenska som andraspråk 1 och så vidare.


Vill du plugga på komvux? Kontakta din kommun

Om du vill läsa svenska, SFI eller SAS ska du kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun. Där finns det studie- och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor och hjälpa dig med ansökan.