Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Vård och omsorg

Örebro kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
Heltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: Kontakta kommunen för mer info. - Örebro

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildning

En vård- och omsorgsutbildning i ditt eget tempo

Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser och valbara kurser på totalt cirka 1 500 poäng.

Om du vill läsa i lite långsammare tempo med mer språkligt stöd kan du välja att läsa vård- och omsorgsutbildningen över fyra studieperioder. Är du osäker vad du ska välja kan du prata med en studie- och yrkesvägledare.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

Så ansöker du

Behörighetskrav till vård- och omsorgsutbildningen

För att ansöka till Vård- och omsorgsutbildningen krävs att man har

  • godkänt betyg i "Svenska/Svenska som andraspråk" på grundläggande nivå, årskurs 9 eller har motsvarande kunskaper och
  • godkänt betyg i matematik motsvarande årskurs 9 inom grundskolan, alternativt godkänt betyg i delkurs tre i matematik på grundskolenivå eller har motsvarande kunskaper.

Bifoga betyg eller intyg som styrker din behörighet

I din ansökan ska du bifoga betyg eller intyg som styrker din behörighet. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper i svenska kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter i Örebro.

Orienteringskurs i svenska ingår i studierna

När du läser utbildningen på fyra studieperioder ingår en orienteringskurs i svenska under tre av de fyra studieperioderna.

Krav på kunskaper i svenska

Flera arbetsgivare inom vård och omsorg ställer kravet att du har kunskaper motsvarande svenska 1.

Ansök på vuxenutbildningens hemsida.

Examen & Intyg

Om du tänker ta ut diplom Vård- och omsorgscollage (VOC) så är följande kurser obligatoriska:

  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Gymnasiearbete

Kursinnehåll

Kurser vid tre studieperioder

Studieperiod 1

Vård- och omsorgsarbete 1

Medicin 1

Psykologi 1

Hälsopedagogik

Studieperiod 2

Etik och människans livsvillkor

Psykiatri 1

Specialpedagogik 1

Vård- och omsorgsarbete 2

Studieperiod 3

Vald studieutgång, se alternativ nedan*

200 poäng

150 poäng

50 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

150 poäng

550-600 p

Kurser vid fyra studieperioder

Studieperiod 1

Vård- och omsorgsarbete 1

Hälsopedagogik

Orienteringskurs yrkessvenska

Studieperiod 2

Vård- och omsorgsarbete 2

Medicin 1

Orienteringskurs yrkessvenska

Studieperiod 3

Etik och människans livsvillkor

Psykiatri 1

Specialpedagogik 1

Psykologi 1

Orienteringskurs yrkessvenska

Studieperiod 4

Vald studieutgång, se alternativ nedan*

200 poäng

150 poäng

100 poäng

150 poäng

150 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

50 poäng

50 poäng

550-600 p

Valbara studieutgångar*

Inför den tredje (3) eller fjärde (4) studieperioden av din utbildning ska du välja mellan tre olika utgångar: Hälso- och sjukvård, Äldreomsorg eller Psykiatri/funktionsnedsättning.

(Valbara kurser med färre än 10 sökande startas inte)

Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård

Medicin 2

Palliativ vård

Gymnasiearbete

Valbar kurs, se nedan

Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet

Vård- och omsorg vid demenssjukdom

Palliativ vård

Gymnasiearbete

Valbar kurs, se nedan

Psykiatri/funktionsnedsättning

Psykiatri 2

Specialpedagogik 2

Socialpedagogik

Samhällsbaserad psykiatri

Gymnasiearbete

Valbar kurs, se nedan

200 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

50/100 poäng

200 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

50/100 poäng

200 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

100 poäng

50/100 poäng

Valbara kurser

Kost, måltid och munhälsa

Vård- och omsorg specialisering

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100 poäng

50 poäng

100 poäng

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Skolpresentation

Örebro kommun

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Är jag behörig?

En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år om hen:

  • Är folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge. Om du tidigare läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

>> Se alla skolans utbildningar här

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Du kanske också är intresserad av: