Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Vad är viktigt när du väljer vilken stad du ska plugga i? Gör vår undersökning (max 2 min) och var med och utse Sveriges bästa studiestad! 🎓

Vård och omsorg

Karlskoga-Degerfors kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Karlskoga
3-4 terminer
Heltid/deltid
CSN-berättigad

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildning

Jobba med människor - läs en yrkesutbildning i vård- och omsorg!

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som leder till ett meningsfullt arbete för dig som tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ger dig en bred kompetens för ett arbete, där du möter människor i olika situationer.

På Vuxnas lärande bedriver vi utbildning inom vård och omsorg med hög kvalitet. För att bli behörig som undersköterska i kommunal- och landstingsverksamhet ska man läsa minst 1 600 poäng.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Vård och omsorg, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att få studera på SFI* och vuxenutbildningen måste du vara folkbokförd i Karlskoga eller Degerfors kommun och ha ett fullständigt personnummer, tio siffror.

Ansökan lämnas digitalt på kommunens hemsida.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar minst 1 600 poäng:

 • Programgemensamma karaktärsämnen 950 poäng
 • Gymnasiegemensamma 250 poäng
 • Programfördjupning 300 poäng
 • Gymnasiearbete VO 100 poäng

I utbildningen ingår Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Samhällskunskap 1a1, Matematik 1a med läkemedelsräkning.

Utbildningen är 3-4 terminer lång, beroende på dina förkunskaper. I vissa omvårdnadskurser ingår arbetsplatsutbildning, APL, såväl inom äldreomsorgen, psykiatrin, funktionshinderområdet och på sjukhuset. Din praktiktid blir anpassad till verksamhetens arbetstider. Under APL-perioden besöker din lärare dig för handledning i den kliniska verksamheten. Utbildningen bedrivs som närstudier
och föreläsningar varvas med individuella/grupparbeten, självstudier och praktiska övningar.

Har du lång erfarenhet av arbete inom vård och omsorg kan du ansöka om möjlighet att validera vissa av kurserna och kan då genomföra utbildningen på kortare tid.

Flexibla studieformer tillämpas i utbildningen och föreläsningar varvas med grupparbeten, studiebesök och självstudier.

Vuxnas lärande i Karlskoga kommun är certifierade inom Vård och omsorgscollege, vilket säkerställer att utbildningen håller en hög kvalitet.

Efter utbildningen

Efter godkänd utbildning kan du söka arbete inom verksamheterna, hälso-sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Kursinnehåll

Termin 1

 • Matematik 1a med läkemedelsräkning
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk
 • Samhällskunskap 1a1
 • Psykologi 1
 • Hälsopedagogik

Termin 2

 • Etik och människans livsvillkor
 • Vård- och omsorgsarbete 1 (APL fyra veckor)
 • Medicin 1

Termin 3

 • Vård- och omsorgsarbete 2 (APL fyra veckor)
 • Psykiatri 1
 • Specialpedagogik
 • Palliativ vård

Termin 4

Val av programfördjupning:

 1. Hälso- och sjukvård
 2. Psykiatri
 3. Funktionshinderområdet
 4. Äldreomsorg (geriatrik och gerontologi)

Kostnader

Att delta i kommunal vuxenutbildning kostar inte något och berättigar till studiestöd från CSN.

Studiematerial du behöver i kurserna betalar du själv.

Skolpresentation

Karlskoga-Degerfors kommun

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som har avslutat gymnasieskolan eller är över 20 år och som vill studera på grundläggande, gymnasial eller högskolenivå på hemmaplan. Inom vuxenutbildningen erbjuds även svenska för invandrare (SFI) samt särvux.

Du kan vända dig till studie- och yrkesvägledarna inom vuxenutbildningen för att få information om aktuella utbildningar och arbetsmarknad samt vägledning om ditt personliga studieval.

>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vård och omsorg

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Gösta Berlings väg 20
691 38 Karlskoga

Du kanske också är intresserad av: