Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Vård och omsorg

Kumla kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Kumla
18 månader
Heltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: 2020-08-31 - Kumla
Sista ansökan: Ansökan ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdatum

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsutbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen på Vuxenutbildning Kumla

Med fördjupning inom ärdreomsorg, funktionshinder eller psykiatri.

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 % av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Ni kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Ni börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Normalstudietiden är 18 månader, men kan variera beroende på förkunskaper.

Allmän information

Yrkesvux är utbildningar på gymnasial nivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Innevånare i andra kommuner lämnar ansökan till hemkommunen, som fattar beslut om de beviljar kostnaden för utbildningen.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Vård och omsorg, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning.

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla. Ansökningsblankett hittar du på kommunens hemsida. Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag.

Kursinnehåll

Kurs

Poäng

Gemensamma kurser

Etik och människans livsvillkor

Medicin 1

Psykiatri 1

Hälsopedagogik

Psykologi 1

Specialpedagogik 1

Vård- och omsorgsarbete 1

Vård- och omsorgsarbete 2

100 vp

150 vp

100 vp

100 vp

50 vp

100 vp

150 vp

200 vp

Äldreomsorg

Vård- och omsorg vid demenssjukdom

Hemsjukvård

Äldres hälsa och livskvalitet

Palliativ vård

100 vp

100 vp

200 vp

100 vp

Funktionshinder

Socialpedagogik

Specialpedagogik 2

Hemsjukvård

Komplementärmedicin

Valbar kurs

100 vp

100 vp

100 vp

100 vp

50/100 vp

Psykiatri

Psykiatri 2

Samhällsbaserad psykologi

Socialpedagogik

Valbar kurs

200 vp

100 vp

100 vp

50/100 vp

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad.

Skolpresentation

Vuxenutbildning Kumla

Inom den kommunla vuxenutbildningen i Kumla kommun kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.

Utbildningarna kan kombineras med studier inom SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. Då ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen.

Vem kan anmäla sig till vuxenutbildningen?

Du som är folkbokförd i Kumla och fyller 20 år fr. o. m. andra kalenderhalvåret eller har avslutat ett 3-årigt nationellt program, kan anmäla dig till utbildningarna på Vuxenutbildningen.

Heltid eller deltid, terminstid eller individuell planering? Vill du läsa ett ämne eller flera? eller kanske kombinera studier med arbete?

Då ska du göra en studieplan tillsammans med studievägledaren. Du har tillgång till planering, arbetsuppgifter och i vissa kurser föreläsningar via Internet. Du får stöd av läraren via Internet och dessutom har du möjlighet att delta i lektioner och handledningstillfällen. På kvällstid och på dagar utanför normalt läsår erbjuds enbart handledning. Vissa lektionstillfällen är obligatoriska. Studieformen passar bäst för dig med studievana och god motivation.

>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vård och omsorg

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Södra Kungsvägen 1
692 31 Kumla

Tel: 019-588000

Du kanske också är intresserad av: