Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Stockholm
Klassrum
32 veckor - 800 poäng
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: 2023-08-07 - Stockholm
Sista ansökan: 2023-06-11
Lastbilsförarutbildning

Om utbildningen

Utbilda dig till lastbilsförare

Yrkesförarutbildning mot godstransporter.

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert och kvalitets- och miljömedvetet sätt. Studierna ska även stimulera till ett fortsatt lärande. Utbildningen ger möjlighet att pröva enligt Vägverkets krav för körkortsbehörighet C eller CE och yrkesförarkompetens för godstransporter.

Utbildningen bedrivs i STFG:s (Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium) lokaler i Lindvreten, Kungens Kurva.
Kompetent och engagerad personal kommer att göra allt för att dina studier ska leda dig till ditt personliga mål.

För mer information om Lastbilsförarutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

höstermin-23 (Lastbil med tungt släp - CE) 32 veckor 800 poäng
Planerad kursstart Lastbilsförarutbildning:
för godstransporter (lastbil) är, 7 augusti 2023*.
Planerat kursslut: 28 mars 2024*.

Du ansöker genom Stockholms stads vuxenutbildnings webbkatalog.
Sökbar fr.o.m. 27 april 2023.
Sista ansökningsdag 11 juni 2023*.

*) reservation för ev. ändringar.
Utbildningen startar under förutsättning av erforderliga beslut från statliga myndigheter.

Kurskod

TRAYRK1

GOSGOD0

GODGOD1

TRAFOR0

Kursnamn

Yrkestrafik - Vux

Godstrafik

Godshantering – Vux

Fordonskombinationer – godstransporter

Poäng

300

200

100

200

Sammanlagd poäng 800 (CE)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Praktik ingår i utbildningen. Praktikperioderna är fördelade under utbildningstiden.

Behörighet

 • Du ska vara 21 år eller äldre.
 • Godkänt betyg i svenska från sista årskurs i grundskolan (åk 9), alternativt Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 (GRNSVAD) eller motsvarande.

Test kan göras hos vuxenutbildningen i din hemkommun om dokument saknas.

 • Sökande ska inneha svenskt körkort med behörighet B.
 • Ej inneha högre behörighet än B-körkort.
 • Kunna uppvisa av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet CE.
 • Ha goda färdigheter att framföra personbil.

Validering
Före utbildningsstart kommer det anordnas en dag för information och validering. Validering kommer bestå av att du kommer att få göra ett teoretiskt prov på körkortsfrågor och ett praktiskt prov i personbil där din körförmåga och uppträdande i trafiken kommer att valideras samt en intervju/ informationssamtal, detta görs av STFG: s transportlärare. Slutlig antagning sker efter validering.

Så ansöker du

Handlingar som ska bifogas ansökan:

Grundskolebetyg eller motsvarande och kopia på B-körkort (fram & baksida)

Alternativt

betyg i svenska som andra språk grund (del 4)
kopia på B-körkort (fram & baksida)
meriterande är betyg i engelska och matematik

Om inte ovanstående handlingar bifogas ansökan så behandlas inte ansökan.

Kostnader

Kostnader som den studerande betalar själv

 • Läkarintyg
 • Avgift teoriprov
 • Körkortstillstånd
 • Avgift körprov
 • Digitalt förarkort
 • YKB-prov
 • YKB-kort
 • Studiematerial
 • Varselkläder med reflex
 • Skyddsskor

Ca 5 000 kr.

Körkortstillstånd uppvisas först vid kursstart.

Utbildningen är CSN-berättigad. 

STFG - Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium - STFG

På Stockholms transport- och fordonstekniska – STFG – har vi teknik- och mekanikerutbildningar samt utbildning för yrkeschaufförer. Vi finns i fina lokaler med modern utrustning och kompetent personal. STFG startade 2006 och har vuxit till att bli en av de...


Läs mer om STFG - Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lastbilsförarutbildning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

STFG - Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva