Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Anläggningsarbetare

Movant
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Halmstad, Jönköping, Lund, Skövde, Uppsala, Varberg
1 700 poäng
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Svenska

Om utbildningen

Utbilda dig till anläggningsarbetare

Är du intresserad av ett arbete inom byggbranschen? Utbilda dig till anläggare! Utbildningen Anläggningsarbetare vid Movant ger dig goda förutsättningar för att du ska kunna arbeta som anläggare.

» Vill du veta mer om utbildningen Anläggningsarbetare?
   Skicka in en intresseanmälan för mer information!

Inget annat byggyrke kan erbjuda så många olika arbetsuppgifter som anläggningsarbetare. När du är färdigutbildad anläggare kan du bland annat jobba med att bygga:

 • gator
 • vägar 
 • broar 
 • park- och trädgårdsanläggningar

Din arbetsgivare kan vara: stat, kommun eller privata företag.

Många av de arbeten som en anläggningsarbetare jobbar med syftar till att förbättra infrastrukturen som att bygga broar, ledningar för fjärrvärme och vatten eller att lägga nya spår för tåg. Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten.

Möjligheterna är många efter en utbildning till anläggare

Många väg- och anläggningsarbetare väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, till exempel gräsmattor, sten- eller plattgångar.

I arbetet används många olika typer av maskiner och tunga material. Under utbildningen till anläggare lär du dig att planera så att maskiner och material utnyttjas på bästa sätt.

I dagsläget finns det ett stort behöv av anläggningsarbetare på arbetsmarknaden. Detta beror på stora pensionsavgångar, få som utbildar sig till yrket samt stora infrastruktursatsningar som sker runt om i Sverige.

För mer information om Anläggningsarbetare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursplan

 • Bygg och anläggning 1 - 200 p
 • Bygg och anläggning 2 - 200 p
 • Anläggningsprocessen - 200 p
 • Anläggning 1 - 100 p
 • Anläggning 2 - 200 p
 • Anläggning – gröna ytor - 200 p
 • Anläggning – ledningsbyggnad - 200 p
 • Anläggning – stensättning - 100 p
 • Anläggning – vägbyggnad - 100 p 
 • Betong 1 – lågform och platta på mark - 100 poäng
 • Gymnasiearbete - 100 p 

Så ansöker du

Grundskola eller liknande.

Utbildningsstart

De olika  utbildningsorterna har varierande antagningstider. Ta kontakt med din lokala antagningsenhet, vuxenutbildning eller vägledningscentrum för att se hur just du kan söka denna utbildning. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Movant

Gemensamt för Movants utbildningar är det nära samarbetet med branscher och näringsliv, det personliga förhållningssättet till varje elev och en stark vilja att se möjligheter. Movant är för dig som vill komma ut på arbetsmarknaden, byta karriär eller höja din...


Läs mer om Movant och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Anläggningsarbetare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Movant

Norra Deltavägen 3
41705 Göteborg