Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Butikssäljare inom fordon - Lärling

Bergstrands Utbildningar
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Uppsala
37 veckor
Heltid
CSN-berättigad

Butikssäljare inom fordon - Lärling

Bli butikssäljare inom fordonsbranschen

Butikssäljare på ettreservdelsföretag inom fordonsbranschen är ett socialt arbete med dagliga möten med olika människor och behov. Detta är en utbildning för dig som gillar möten med olika människor, då du kan bli ansiktet utåt på ett reservedelsföretag inom fordonsbranschen.

Så går utbildningen till

Butikssäljare inom fordon är en bred utbildning som kombinerar grundläggande fordons- och lagerkurser med handelskurser i hur man bemöter olika kunder.

Utbildning går som lärlingsutbildning vilket innebär att stora delar av utbildningen sker ute i verkligheten. Utbildningen sker på en arbetsplats och du får möjlighet att träna på och fördjupa dina kunskaper. Minst 70% av din utbildning består av APL, arbetsförlagd praktik. Kombinationen av kurser i detta yrkespaket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningen sker på Bergstrands Vuxenutbildning, Hansellisgatan 21 i Uppsala.

För mer information om Butikssäljare inom fordon - Lärling , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Kurser som ingår, 750 p

Orienteringskurs gymnasival

Personlig försäljning 1

Service och bemötande 1

Fordons och transportbranschens villkor och arbetsområden

Fordonsteknik introduktion

Plock- och lagerhantering

50 p

100 p

100 p

200 p

200 p

100 p

Ansökan och behörighet

Förkunskaper

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Ansökan hos kommunen

Lättast är oftast att göra ansökan genom portalen Uppsala kommuns hemsida men det går också att skicka in ansökan per post.

Kurskoder och kursgruppsnamn som du kan behöva vid ansökningstillfället hittar du på utbildningarnas egna sidor. Antagningsbesked får du sedan från din hemkommun.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Kontakta din hemkommun för information om vilka möjligheter som finns i din hemort.

Bergstrands Utbildningar

Bergstrands Utbildningar startade för att förändra utbildningsbranschen. Vi ville skapa utbildningar som svarar mot företagens konkreta behov och som ger våra elever viktiga jobb. Idag är vi en stabil utbildningskoncern med utbildningar i toppklass. Vi är inte störst, men vi...


Läs mer om Bergstrands Utbildningar och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Butikssäljare inom fordon - Lärling

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Bergstrands Utbildningar

Bergstrands Utbildningar

Johannesfredsvägen 9-11
168 69 Bromma