Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Enskilda kurser (Komvux)
Stockholm
24 timmar
33 125 SEK inkl. moms
Svenska
Berghs School of Communication

Place Branding

Konkurrensen mellan platser är knivskarp och många förstärker sitt varumärke inför framtiden. Vad behöver du som platsansvarig för att skapa ett starkt varumärke som attraherar näringsliv, invånare och besökare? Hur finner jag min plats unika fördelar och hur får jag dessa att synka mellan de olika målgrupper jag vill attrahera, nu och i framtiden?

Om kursen

Kursen ger dig de viktigaste verktygen för att jobba strategiskt med Place Branding i en organisation, kommun eller inom ett kluster. Genom blandning av teori och praktik samt föreläsningar av yrkesverksamma gästföreläsare skapar du en grund för dig att utgå ifrån och som leder dig vidare i arbetet med platsmarknadsföring och platsutveckling. Ett ifrågasättande angreppssätt är centralt och många olika sätt för framgång kommer att presenteras och diskuteras. Du som är nyfiken på hur ett platsvarumärke fungerar får grunderna och teorier att utgå från och möjligheter att förbättra och förnya din egen plats. Vi utforskar rollen som platsansvarig och vad som krävs för att utveckla en plats. Hur man får med sig sin organisation och intressenter behandlas liksom vad man behöver veta och hur man når ut till de målgrupper som man vill attrahera.

Deltagarna får lära sig hantverket hur man positionerar, initierar och vidmakthåller attraktivitet för en plats hos flera olika målgrupper och intressenter. Genom kritiskt granskande och värdering av olika sätt att genomföra Place Branding kommer du själv att kunna värdera vilken metod som passar bäst i ditt dagliga arbete.

Kursens två första dagar fokuserar på hur:et inom Place Branding. Hur går man tillväga? Vilka olika metoder finns? Vilka teorier kan man använda sig utav? Hur genereras den kunskap som behövs? Vilka modeller kan man använda sig utav? Vilken erfarenhet har kursdeltagarna?

De sista två dagarna har mer fokus på att ge exempel på olika vägar som varit framgångsrika. Att det inte finns en given väg utan att det är du som varumärkesansvarig som måste välja. Presentation av hemarbete och feedback på detta. Flera gästföreläsare ger goda exempel men också insikt om när man kört i diket.

Besök hos ett "platsvarumärke” planeras under de sista två dagarna.

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till dig som idag är platsansvarig, kommunikationschef, projektledare eller affärsutvecklingsansvarig med ansvar, eller är delaktig, för platsutveckling i en kommun, organisation eller ett näringskluster. Eller också är Place Branding ditt nästa område och du har redan införskaffat varumärkeserfarenhet men vill bredda dig för att förstå mer om hur och på vilket sätt man bygger attraktiva platser.

Urban Design & Planning

Detta är en kurs inom Berghs nya utbildningsområde – Urban Design & Planning. Ingången är är Human Centered Design, och metoder används för att visualisera och skapa prototyper. Fokus ligger på att lyfta olika perspektiv, få igång samverkan, nyttja kreativitet och kommunikation. På Berghs är alla föreläsare yrkesverksamma med uppdrag att ge kunskap, inspirera och dela med sig av verktyg och modeller inom området. Vårt perspektiv är arbeta integrerat med föreläsare från olika områden och vi nyttjar ofta case i undervisningen. Kursen försöker alltid få med olika perspektiv: ekonomiskt, socialt och miljö. Vi tror på att det som utvecklas ska skapa ekonomisk nytta samtidigt som det ger människor mervärde och bidrar till att lösa en samhällsutmaning.

Berghs School of Communication

Kraft att utvecklas – igår, idag, imorgon

Berghs School of Communication älskar all form av kommunikation och vi drivs av att se människor utvecklas! Vårt mål är att fortsätta utbilda framtidens bästa kommunikatörer, det har vi gjort sedan 1941. Berghs ligger i centrala Stockholm och erbjuder strategisk och...


Läs mer om Berghs School of Communication och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Berghs School of Communication

Berghs School of Communication

Bobergsgatan 48
115 47 Stockholm

Tel: 08-587 550 00
Fax 08-587 550 10
www.berghs.se