Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Vårdbiträde - yrkesutbildning

ABF Stockholm Komvux & SFI
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Stockholm, Liljeholmen
40 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: 2021-03-15 - Stockholm, Liljeholmen

Vårdbiträde - yrkesutbildning

Att arbeta som vårdbiträde 

Som vårdbiträde kan du arbeta inom vård och omsorg med fokus på det praktiska omsorgsarbetet, inte det medicinska. Det är bra om du besitter empatisk förmåga, att du är lyhörd och uppmärksam på vårdtagarnas behov. Genom utbildningen får du kunskaper om kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare.

Dina arbetsuppgifter som vårdbiträde är varierande och målet med omsorgen är att stödja vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kommer att arbeta utifrån ett hälsoperspektiv där man ser till individens styrkor.

Praktiska uppgifter som förekommer är bland annat att hjälpa till med personlig hygien och dagliga rutiner som städning och tvätt. Vårdtagarens näringsintag är viktigt och du kommer att arbeta med måltidernas upplägg både praktiskt och estetiskt.

Arbetsmarknaden

Efter genomförd utbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som vårdbiträde. Du kan arbeta inom äldreomsorg, som stöd till personer med funktionsnedsättning eller inom hemtjänsten. Det finns ett stort behov av personal inom vården och många av dem som läser en utbildning inom vård och omsorg blir erbjudna jobb redan under sin praktik.

Utbildningens omfattning och innehåll

Utbildningen till vårdbiträde tar cirka 40 veckor (9 månader) att genomföra och är på totalt 900 poäng, vilket motsvarar två terminer. I utbildningen ingår en praktikperiod, så kallat Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

För mer information om Vårdbiträde - yrkesutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens upplägg

Undervisningsformer

Du läser utbildningen i klassrum, lektionerna hålls dagtid.

Lärare

Våra lärare har specialistutbildning inom de ämnen som de undervisar i. De är också ute och arbetar kliniskt och är uppdaterade gällande det senaste inom omvårdnad. Lärarna är engagerade i din utbildning och kan ge dig individuellt anpassad handledning – även kvällstid om behov finns.

Både teori och praktik

Lektionernas teori kombineras med praktiska moment på skolan. För detta ändamål har vi ett metodrum som påminner om ett rum på sjukhus. HLR (Hjärt- Lungräddning) samt HLR med defibrillator ingår i utbildningen.

APL, Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår en praktikperiod APL vid ett tillfälle (4 veckor). Då får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska moment samt utöva omsorg och omvårdnad med handledning av personal. Din APL-placering ordnas av ABF Stockholm och är kvalitetssäkrad.

Kursinnehåll

Följande kurser ingår (900 poäng):

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng

Hälsopedagogik, 100 poäng

Specialpedagogik, 100 poäng

Psykiatri 1, 100 poäng

Psykologi 1, 50 poäng

Medicin 1, 150 poäng

Svenska som andra språk 1, 100 poäng*

* Denna kurs läser du om du saknar betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen via Komvux i din hemkommun – välj ABF Stockholm som skola.

För närvarande kan endast du som är skriven i Stockholms kommun söka denna utbildning.


Behörighetskrav

Du som söker behöver ha godkända betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

I utbildningen kan du läsa Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap om du saknar betyg i dessa kurser.

Examen & Intyg

Examen & betyg

Betyg

Kurserna är betygsgrundande och ABF Stockholm Komvux har betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning.


Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning inom vård och omsorg kan du direkt påbörja din yrkesbana som vårdbiträde. Det finns ett stort behov av personal inom vården och många av dem som utbildar sig inom vård och omsorg blir erbjudna jobb redan under sin praktikperiod.

ABF Stockholm Komvux & SFI

En komvuxutbildning för dig i Stockholm

ABF Stockholm Komvux anordnar vuxenutbildning i samarbete med de flesta kommuner i Stockholmsområdet. OBS! Distanskurser och vård- och omsorgsutbildningarna kan endast ansökas av dig som är folkbokförd i Stockholms kommun! ABF Stockholm Komvux har ett stort antal kurser på grundläggande och...


Läs mer om ABF Stockholm Komvux & SFI och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vårdbiträde - yrkesutbildning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

ABF Stockholm Komvux & SFI

Sveavägen 41
111 40 Stockholm


Du kanske också är intresserad av: