Kunskap och kompetens för framtiden

komvuxutbildningar

Saknar du en biljett till drömutbildningen? Vuxenutbildning, eller Komvux, ger dig chansen att läsa upp dina betyg så du når dit du vill.

Vuxenutbildningen/Komvux är gratis och är till för dig som saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan, läsa upp betygen för att få högskolebehörighet eller omskola dig för ett nytt yrke. Du måste vara minst 20 år eller ha slutfört treårigt gymnasium för att få plugga vuxenutbildning. Vilka ämnen du studerar beror på vilken behörighet du vill uppnå.

Välj rätt vuxenutbildning

Det finns tre olika typer av vuxenutbildningar:

  • Grundläggande vuxenutbildning – för dig som saknar fullständig grundskoleutbildning och behörighet för att studera på gymnasienivå.
  • Gymnasial vuxenutbildning – för dig som behöver läsa upp eller komplettera dina gymnasiebetyg för att få behörighet att plugga på högskola.
  • Yrkesvux – riktar sig till dig som saknar gymnasieutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana

Studera hemma eller på distans

Saknas något ämne på skolan i kommunen där du är folkbokförd så kan du oftast få läsa det någon annanstans.

Alternativt så kan du studera på heltid i en annan kommun, men då måste du antingen ansöka om det hos din hemkommun, så att de betalar för dina studier, eller folkbokföra dig i din nya stad.

Vuxenutbildningar går också att studera på distans och då kan du plugga när och hur du vill. Hör med din kommun vad de erbjuder för distansutbildningar. Finns inte det ämne du vill studera i din kommun så finns möjligheten för dem att köpa in den via ett utbildningsföretag.

Prövning

Det är inte alltid platsgaranti på vuxenutbildningar på gymnasienivå, och är det många sökande så kommer ett urval att göras.

En del kommuner har helt tagit bort möjligheten att läsa upp ämnen du redan har betyg i. Däremot så kan man göra en så kallad prövning. Det innebär att man pluggar på egenhand, det vill säga utan lektioner, och sedan gör prov på slutet. Det brukar kosta ungefär 500 kronor per kurs att göra.

Ansökningsdatum

Starttiderna för vuxenutbildning varierar beroende på kommun och utbildning, och många skolor har särskilda ansökningsdatum medan andra är mer flexibla. Därför är det bäst att kontakta den kommun, eller skola, där man vill studera. Distansstudier är däremot friare i det avseendet.

Får man ta studielån?

Enligt centrala studiestödsnämnden (CSN) så får du studiebidrag till och med vårterminen du fyller 20 år och studerar på grundskole- eller gymnasieutbildning. Efter det, det vill säga från och med höstterminen du fyller 20 år, kan du söka studiemedel. Det består av bidrag och lån och bestäms efter hur mycket du kommer studera. Dock måste du studera på minst halvtid för att få ta lån.

För utländska medborgare gäller särskilda regler.

Hitta din komvuxutbildning idag!


Annonser