”Jag vet vad jag vill göra och hur jag ska ta mig dit”

Låt inte ett ofullständigt slutbetyg från gymnasiet hindra dig på vägen mot drömyrket. Vuxenutbildning/komvux är ett jättebra alternativ för dig som vill plugga vidare. Utbildningen på komvux motsvarar den du får i grundskolan och på gymnasiet, men med ett mer självständigt upplägg där du som studerande planerar dina studier.

Friheten att själv kunna lägga upp sina studier, bestämma hur många kurser du vill läsa och i vilken takt, gör att de smidigt går att kombinera med både familjeliv och arbete.

Mathias Kågell, 26 år, hoppade av gymnasiet andra året. En rädsla för matteboken fick honom att skjuta undan studierna, för att istället jobba inom kriminalvården. Idag läser han in gymnasiebetygen på distans via NTI-skolan, och matten är han klar med för länge sen. Rädslan är borta, och motivationen är hög. Nu är det juridikstudier som siktet är inställt mot.

– Det har varit extremt nyttigt för mig att jobba alla dessa år innan jag började med gymnasiet igen. Nu vet jag vad jag vill och hur jag ska göra för att komma dit. Jag har en helt annan grundkunskap i mig.

Flexibla studier

Valet av utbildning var väldigt enkelt. Mathias pratade med en studie- och yrkesvägledare om vilka kurser han behövde läsa, och hon rekommenderade honom även distansstudier. På komvux är en 100-poängskurs på heltid fem veckor lång. Just nu läser han lite mer än heltid, men ser ändå inga problem i att kombinera studierna med familjen.

– Kurserna är väldigt beroende av att man själv är motiverad och fokuserad, och är nog inte till för de allra yngsta. Jag vill ju kunna kombinera familjeliv med arbete och studier på ett smidigt sätt. Som jag pluggar nu kan jag låta min familj styra studierna och inte tvärtom. Sedan ville jag att det skulle gå fort!

Arbetsuppgifter via en portal på nätet

Mathias har målat ett skrivbord gult, som han har nere i källaren hemma i Malmö. Där sitter han när han loggar in på den portal där han får upp allt han ska göra under veckan. I Svenska C, som är en av de kurser han läser just nu, kan detta innebära bokrecensioner och analyser mm. På portalen finns även mail och telefonnummer till lärare, som man hela tiden har kontakt med under utbildningens gång.

– Något som är viktigt är att läraren är lyhörd. Läraren måste även ha en hög pedagogisk kompetens, eftersom man inte kan visa eleven något i verkligheten, utan får försöka förklara allt via telefon och mail.

Rekommendera andra att söka till distansutbildningen på NTI-skolan skulle Mathias absolut göra, men han tycker samtidigt att man ska vara på det klara med en sak:

– Det krävs mycket av en själv. Bara för att det är på distans är det inte någon ”glidarutbildning”.  

Man ska göra de uppgifter man får och de kan absolut upptäcka fusk.

Studierna på NTI-skolan är ett viktigt delmål i en längre plan. Även om han bara vet exakt vad som händer till den 29 augusti i år så är drömmen att komma in på juristlinjen.

– Horisonten ligger ju sex, sju år bort. Jag vill jobba som åklagare, domare eller liknande. Min dröm är att komma in på juristlinjen. Innan dess kommer jag antingen att läsa fristående kurser eller jobba.

Hitta din komvuxutbildning här!


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in