Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Vård och omsorg

Nora kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Nora
3 terminer
Heltid/deltid
CSN-berättigad

Vård och omsorg

Vård- och omsorg

Jobba bl.a. inom äldreomsorg eller akutsjukvård efter kursen

Vill du arbeta med människor och känna att du kan göra skillnad i deras dagliga liv? Vill du ha ett stimulerande arbete med möjlighet att utvecklas?

På Komvux i Nora kan du studera vård och omsorg som yrkesinriktad gymnasial utbildning för att kunna arbeta exempelvis inom äldreomsorg och akutsjukvård.

Om kursen Vård- och omsorg

För att få VOC-diplom krävs 1500p, och då ingår Svenska/Svenska som andra språk 1 (100p) och Samhällskunskap 1a (50p). Vård- och omsorgskurser läser du under 3 terminer, totalt 1350p inklusive Gymnasiearbete (100p).

Utbildningen bedrivs på heltid 40 timmar/vecka med föreläsningar och genomgångar ca 2 dagar/vecka. Resterande tid är självstudier. Detta ställer krav på dig att ta stort ansvar för dina studier. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande då du deltar i de olika verksamheterna för att lära olika moment och få inblick i vad yrket innebär. Sammanlagt ingår det 12 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) under utbildningen (även kvällar och helger).

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Vård och omsorg, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Utbildningen är endast sökbar för invånare i Nora kommun.

Förkunskaper som krävs är godkända betyg i svenska/svenska som andra språk motsvarande grundskolans år 9. Men bra om du har godkänt sen tidigare i Svenska/Svenska som andra språk 1 (100p) samt Samhällskunskap 1a (50p), eftersom de kurserna numera är ett krav för VOC-diplom (se ovan).

Besked om antagning ges till sökande ca en månad innan kursstart.

VALIDERING OCH PRÖVNING

För redan yrkesverksamma inom vård- och omsorg kan det finnas möjlighet till validering och prövning för att bli behörig undersköterska.

Ansökan

Ansökan görs på Komvux Noras hemsida from april. Sista ansökningsdag 28 maj. Bifoga din ansökan betyg som styrker förkunskaperna, ett CV och ett personligt brev om varför du vill gå utbildningen

Kursinnehåll

Termin 1:

Medicin 1 (150p)

Vård- och omsorgsarbete 1 (200p)

Hälsopedagogik (100p)

Termin 2:

Specialpedagogik 1 (100p)

Psykiatri 1 (100p)

Vård- och omsorgsarbete 2 (150p)

Etik och människans livsvillkor (100p)

Termin 3:

Psykologi 1 (50p)

Inriktning Äldre vård:

Vård och omsorg vid demenssjukdom (100p) + Äldres Hälsa (200p)

Gymnasiearbete VO (100p)

Alternativt

Inriktning Akut sjukvård:

Medicin 2 (100p) + Akut sjukvård (200p)

Gymnasiearbete VO (100p)

Du med annat modersmål än svenska kommer också att erbjudas en språkstödjande Orienteringskurs.

Upplägg

De flesta vårdkurser innehåller både teoretiska avsnitt och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ca fyra veckor per termin.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Skolpresentation

Välkommen till Komvux i Nora

Komvux i Nora är till för alla vuxna som är skrivna i Nora kommun. Utbildningen är på grundskole- och gymnasienivå. Vi finns till för dig som:

  • önskar slutföra någon utbildning du tidigare avbrutit
  • vill skaffa en viss behörighet
  • behöver mer kunskaper för ditt yrke
  • vill skaffa dig kompetens inför ett visst yrkesval

När du studerar kan du söka studiemedel. Heltid är 20 poäng per vecka, vilket innebär att du behöver läsa 400 poäng på en termin för att söka studiemedel på heltid. När det gäller övriga regler hänvisar vi till CSN:s hemsida.

Själva utbildningen är kostnadsfri, men du kan behöva köpa böcker och annat material.

Vuxenutbildning kräver ett stort ansvar. Att studera på heltid är att betrakta som ett heltidsjobb. Det innebär att du:

  • bör räkna med att använda ca 40 tim/vecka åt dina studier.
  • har rätt till barnomsorg i den omfattning du behöver.
  • alltid bör meddela frånvaro till dina lärare, samt försäkringskassan vid sjukdom och CSN vid vård av sjukt barn.

>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vård och omsorg

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Hjernet Nora Kommun
713 80 Nora

Tel: 0587-810 00

Du kanske också är intresserad av: