Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Lokalvårdsutbildning

Kumla kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Kumla
4 månader
Heltid/deltid
CSN-berättigad

Lokalvårdsutbildning

Allmän information

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Utbildningen anordnas i samarbete mellan kommunerna Kumla, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Ljusnarsberg, Hallsberg, Laxå och Askersund. Innevånare i de kommunerna söker fritt till utbildningen. Ansökan lämnas dock till hemkommunen. Innevånare i andra kommuner lämnar ansökan till hemkommunen, som fattar beslut om de beviljar kostnaden för utbildningen.

Kombination med SFI eller grundläggande svenska

Utbildningen kan kombineras med studier inom SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. Då ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen.

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

En del av utbildningen genomförs som arbetsförlagt lärande på en arbetsplats med handledare och en del genomförs på skolan. Utbildningen är en heltidsutbildning på dagtid. De skolförlagda delarna genomförs i Vuxenutbildningens lokaler i Kumla.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Lokalvårdsutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen 692 80 Kumla. Ansökningsblankett hittar du på kommunens hemsida. 

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI C eller högre, eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning.

Kumla kommun

Kumla kommun

Vuxenutbildning Kumla

Inom den kommunla vuxenutbildningen i Kumla kommun kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna. Utbildningarna kan kombineras med studier inom SFI eller svenska som andraspråk inom...


Läs mer om Kumla kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lokalvårdsutbildning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Södra Kungsvägen 1
692 31 Kumla

Tel: 019-588000

Du kanske också är intresserad av: