Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Fordonsmekaniker

Örebro kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Örebro
48 veckor
Heltid
CSN-berättigad

Fordonsmekaniker

Utbilda dig till fordonsmekaniker i Örebro

Som fordonsmekaniker arbetar du med att demontera, rengöra, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna delar i olika fordon. Utbild­ning­en ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med reparationer på en fordons­verkstad.

Om utbildningen 

Som fordonsmekaniker har du kontakt med kunder och behöver därför ha känsla för service och kundvård, utöver dina tekniska kunskaper. Du väljer mellan två inriktningar. Båda förbereder dig för arbete inom yrkesområdet eller för fortsatta studier:

  • Lastbilsmekaniker: 

    För en lastbilsmekaniker är reparationer, service och felsökning på tunga fordon vanliga arbetsuppgifter. Jobbet är varierande, allt ifrån att byta bultar till att fördjupa sig i olika programvaror och göra en digital felsökning. Eftersom moderna fordon består av ett antal ihopkopplade datorer krävs kunskap inom mekanik, elektronik och it.
  • Personbilsmekaniker: 

    Yrket personbilsmekaniker har förändrats i takt med bilutvecklingen. En mekaniker ska ha motorkunskaper men behöver även kunskaper inom mekanik, elektronik och it, eftersom personbilarna har blivit mer tekniskt avancerade och numera består av ett antal datorer som måste fungera ihop. Till höstens start är kurser och innehåll uppdaterade för att möta detta behov.
För mer information om Fordonsmekaniker , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Förkunskapskrav

För att få gå utbildningen måste du uppfylla kraven som gäller för alla yrkesutbildningar på gymnasienivå. Mer information om dessa krav kan du hitta på Örebro kommuns hemsida.

Du måste dessutom ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9. Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Ansökan

Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum hanteras ej. 

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

På Örebros vuxenutbildnings hemsida kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. Ansökningsblanketten lämnas sedan till din hemkommun.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Upplägg

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas individuella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas närvara vid undervisningen på skolan. Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt. Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel under dina studier. Minst 15 procent av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Utbildningen sker i samarbete med Tullängsgymnasiet i Örebro, och är i deras lokaler på Tullängsgatan 7.

Kursinnehåll

Kurser som ingår, 1600 poäng 

Nedan ser du de kurser som är gemensamma alla som läser utbildningen, men även de som är unika för respektive utbildningsinriktning. 

GEMENsammA Kurser för båda inriktningarna, 400 poäng 

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

Fordsteknik - introduktion

200 p

200p

INRIKTNING LASTBILSMEKANIKER, 1200 POÄNG

El- och hybridfordon 1

Lastbilar – chassi och bromsar

Lastbilar – kraftöverföring

Lastbilar – system- och diagnosteknik 1

Lastbilar – system- och diagnosteknik 2

Lastbilar och mobila maskiner – basteknik

Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer

Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1

Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2

Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik

100 p 

200 p

100 p

100 p

100 p

100 p

200 p

100 p

100 p 

100 p 

INRIKTNING PERSONBILSmekanikeR, 1200 poäng

El- och hybridfordon 1

El- och hybridfordon 2

Personbilar – basteknik

Personbilar – chassi och bromsar

Personbilar – förbränningsmotorer

Personbilar – kraftöverföring

Personbilar – service och underhåll 1

Personbilar – service och underhåll 2

Personbilar – system- och diagnosteknik 1

Personbilar – system- och diagnosteknik 2

Personbilar – verkstad och elteknik

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

100 p

200 p

100 p

100 p

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad.

Örebro kommun

Örebro kommun

Är jag behörig?

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20...


Läs mer om Örebro kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Fordonsmekaniker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Campus Risbergska, Hagagatan 53
703 46 Örebro

Tel: 019-21 67 00

Du kanske också är intresserad av: