Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? 🦠😷 Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Butikssäljare

Kumla kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Kumla
40 veckor
Heltid
Studiemedelsberättigad

Butikssäljare

Butikssäljare

Vill du studera till Butikssäljare?

Handel är ett brett område som ger dig möjlighet att studera lärling inom den bransch som intresserar dig mest. Exempel på branscher är mode, livsmedel, elektronik, sport och inredning. Efter genomförd utbildning har du stor möjlighet till arbete inom branschen.

Mer information om Yrkesvux

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Utbildningen anordnas i samarbete mellan kommunerna Kumla, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Ljusnarsberg och Sydnärkes Utbildningsförbund. Innevånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen. Ansökan lämnas dock till hemkommunen.

Invånare i andra kommuner lämnar ansökan till hemkommunen, som fattar beslut om de beviljar kostnaden för utbildningen.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Butikssäljare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning.

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla. Ansökningsblankett hittar du på kommunens webbplats. Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag.

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 % av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Utbildningen är på 40 veckor ca 1 år och motsvarar 1000 gymnasiepoäng. 

Kursinnehåll

Kurs

Servicekunskap

Branschkunskap inom handel

Affärsutveckling och ledarskap

Praktisk marknadsföring 1

Praktisk marknadsföring 2

Personlig försäljning 1

Personlig försäljning 2

Näthandel 1

Inköp 1

Handel specialisering

Totalt

Poäng

100 vp

100 vp

100 vp

100 vp

100 vp

100 vp

100 vp

100 vp

100 vp

100 vp

1000 vp

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad.

Skolpresentation

Vuxenutbildning Kumla

Inom den kommunla vuxenutbildningen i Kumla kommun kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.

Utbildningarna kan kombineras med studier inom SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. Då ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen.

Vem kan anmäla sig till vuxenutbildningen?

Du som är folkbokförd i Kumla och fyller 20 år fr. o. m. andra kalenderhalvåret eller har avslutat ett 3-årigt nationellt program, kan anmäla dig till utbildningarna på Vuxenutbildningen.

Heltid eller deltid, terminstid eller individuell planering? Vill du läsa ett ämne eller flera? eller kanske kombinera studier med arbete?

Då ska du göra en studieplan tillsammans med studievägledaren. Du har tillgång till planering, arbetsuppgifter och i vissa kurser föreläsningar via Internet. Du får stöd av läraren via Internet och dessutom har du möjlighet att delta i lektioner och handledningstillfällen. På kvällstid och på dagar utanför normalt läsår erbjuds enbart handledning. Vissa lektionstillfällen är obligatoriska. Studieformen passar bäst för dig med studievana och god motivation.

>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Butikssäljare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Södra Kungsvägen 1
692 31 Kumla

Tel: 019-588000

Du kanske också är intresserad av: