Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Barnskötare/Elevassistent

Nora kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Nora
3 terminer
Heltid
CSN-berättigad

Barnskötare/Elevassistent

Barnskötarutbildning

Studera till barnskötare/elevassistent på Komvux i Nora kommun

Utbildningen ska ge dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta till exempel som barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan.

Du läser 12 kurser, motsvarande de kurser som yrkesprogrammen ger på gymnasieskolan. Under fem veckor per termin, sker lärandet på en arbetsplats. En till två dagar i veckan sker undervisningen på Komvux i Nora och resterande tid studerar du hemifrån. Studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid, vilket innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Barnskötare/Elevassistent, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i svenska alternativt svenska som andra språk.

REGISTERUTDRAG

Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister, se polisen.se för mer information. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart.

Ansökan

Utbildningen anordnas i samverkan med Örebro läns kommuner. Invånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen. Ansökan lämnas dock till hemkommunen.

Du som bor i Nora kommun, kontakta Studie- och yrkesvägledaren på Nora komvux. Du kan också ansöka via kommunens hemsida nora.se. Ansökningsperiod april -maj. Sista ansökningsdatum 28 maj.

Bifoga din ansökan betyg som styrker förkunskaperna, ett CV och ett personligt brev om varför du vill gå utbildningen.

Kursinnehåll

Termin 1. 400 p

Kurser

Hälsopedagogik 100 p

Människors miljöer 100 p

Kommunikation 100 p

Lärande och utveckling100 p

 

Termin 2. 400 p

Kurser

Specialpedagogik 1 100 p

Etnicitet och kulturmöten 100 p

Barns lärande och växande 100 p

Pedagogiskt ledarskap 100 p

 

Termin 3. 500p

Kurser

Pedagogiskt arbete 200 p

Specialpedagogik 2 100 p

Skapande verksamhet 100 p

Pedagogiska teorier och praktiker 100 p

 

För dig med annat modersmål kommer också en språkstödjande Orienteringskurs att erbjudas.

Upplägg

Google används för att kommunicera med läraren och andra elever samt för inlämningsuppgifter, därav är datorn ett naturligt hjälpmedel i dina studier.

Utbildaren ansvarar för att ordna APL-platser. Men det finns möjlighet att du själv hittar en arbetsplats där du kan genomföra din lärlingstid. APL-platsen ska vara godkänd av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Skolpresentation

Välkommen till Komvux i Nora

Komvux i Nora är till för alla vuxna som är skrivna i Nora kommun. Utbildningen är på grundskole- och gymnasienivå. Vi finns till för dig som:

  • önskar slutföra någon utbildning du tidigare avbrutit
  • vill skaffa en viss behörighet
  • behöver mer kunskaper för ditt yrke
  • vill skaffa dig kompetens inför ett visst yrkesval

När du studerar kan du söka studiemedel. Heltid är 20 poäng per vecka, vilket innebär att du behöver läsa 400 poäng på en termin för att söka studiemedel på heltid. När det gäller övriga regler hänvisar vi till CSN:s hemsida.

Själva utbildningen är kostnadsfri, men du kan behöva köpa böcker och annat material.

Vuxenutbildning kräver ett stort ansvar. Att studera på heltid är att betrakta som ett heltidsjobb. Det innebär att du:

  • bör räkna med att använda ca 40 tim/vecka åt dina studier.
  • har rätt till barnomsorg i den omfattning du behöver.
  • alltid bör meddela frånvaro till dina lärare, samt försäkringskassan vid sjukdom och CSN vid vård av sjukt barn.

>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Barnskötare/Elevassistent

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Hjernet Nora Kommun
713 80 Nora

Tel: 0587-810 00

Du kanske också är intresserad av: