Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Bagare och konditor

Kumla kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Kumla
40 veckor
Heltid
Studiemedelsberättigad

Bagare och konditor

Bagare och konditor

Förbered dig för ett yrkesliv som Bagare eller Konditor

Utbildningen ska ge dig en grundläggade yrkesutbildning att söka jobb som bagare och konditor. Utbildningen ger dessutom arbetslivserfarenhet och kunskaper inom yrkesområdet.

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Utbildningsakuten

Nu är nu - ansök idag! Gör någonting värdefullt av tiden du har hemma och stärk dina kompetenser med en utbildning.

Många människor i Örebroregionen blir just nu permitterade och fler kanske kommer bli det, men det är aldrig för sent att hitta rätt. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att du lättare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ditt framtida yrke eller utveckla de kompetenser du redan har.

Utbildningsakuten

För mer information om Bagare och konditor, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning.

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen 692 80 Kumla. Ansökningsblankett hittar du på kommunens hemsida. Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag.

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 % av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Ni kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Ni börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Utbildningen är på 40 veckor ca 1 år och motsvarar 1100 gymnasiepoäng.

Kursinnehåll

Kurs

Hygien

Service och bemötande 1

Bageri 1

Bageri 2

Bageri 3

Konditori 1

Konditori 2

Konditor 3

Choklad och konfektyr

Totalt

Poäng

100 vp

100 vp

100 vp

200 vp

100 vp

100 vp

200 vp

100 vp

100 vp

1100 vp

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad.

Skolpresentation

Vuxenutbildning Kumla

Inom den kommunla vuxenutbildningen i Kumla kommun kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.

Utbildningarna kan kombineras med studier inom SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. Då ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen.

Vem kan anmäla sig till vuxenutbildningen?

Du som är folkbokförd i Kumla och fyller 20 år fr. o. m. andra kalenderhalvåret eller har avslutat ett 3-årigt nationellt program, kan anmäla dig till utbildningarna på Vuxenutbildningen.

Heltid eller deltid, terminstid eller individuell planering? Vill du läsa ett ämne eller flera? eller kanske kombinera studier med arbete?

Då ska du göra en studieplan tillsammans med studievägledaren. Du har tillgång till planering, arbetsuppgifter och i vissa kurser föreläsningar via Internet. Du får stöd av läraren via Internet och dessutom har du möjlighet att delta i lektioner och handledningstillfällen. På kvällstid och på dagar utanför normalt läsår erbjuds enbart handledning. Vissa lektionstillfällen är obligatoriska. Studieformen passar bäst för dig med studievana och god motivation.

>> Se alla skolans utbildningar här

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Bagare och konditor

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkesvux i Örebro län

Södra Kungsvägen 1
692 31 Kumla

Tel: 019-588000

Du kanske också är intresserad av: