Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Reftele
40 veckor
Startdatum: Höst - Reftele
Skogligt Basår

Om utbildningen

Läs Skogligt Basår på Stora Segerstad naturbrukscentrum

Under utbildningen får eleverna kunskaper och praktisk erfarenhet av skogsskötsel, t.ex. användning av motor- och röjmotorsåg, körning av skotare och diverse andra redskap och verktyg som används i det moderna skogsbruket.

Studierna på skogligt basår omfattar de grunder som behövs för att sköta skog, alltifrån att skapa ny skog, vårda den och slutligen avverka den med sikte på att åter få ny skog.

Du får lära dig att utföra det praktiska arbetet i skogen på ett effektivt och säkert sätt. I detta ingår att hantera röjsåg, motorsåg och även att transportera virke med skotare. 

Det Skogliga basåret på Stora Segerstad är en utbildning på 40 veckor, varav ungefär hälften genomförs på arbetsplatser inom skogsbranschen. 

Om skogsbruk

Skogsbruket är av stor ekonomisk betydelse för Sverige. Skogen är också betydelsefull för rekreation och friluftsliv och för den biologiska mångfalden. Utbildningen ger deltagarna kunskaper om hur man i skogsskötseln kan tillgodose alla dessa olika intressen.

Samarbete med Jälla Yrkesgymnasium

Stora segerstad samarbetar med Jälla yrkesgymnasium med utbildningen skogligt basår. Genom samarbetet kan du läsa skogligt basår på båda skolor!

För mer information om Skogligt Basår, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Cirka 20 veckor praktik

Praktiken genomförs hos olika skogsföretag eller organisationer, t ex skogsvårdsstyrelse, skogsägarförening eller skogsbolag. Det kan också vara vid en virkesmätningsförening, på en kommun eller hos en skoglig entreprenör. Ofta är det möjligt att genomföra praktiken på kursdeltagarnas hemorter.

Vanliga arbetsuppgifter under praktikperioderna är skoglig inventering och planering, plantering och återväxtkontroll, motormanuell röjning och huggning, virkestransport med skotare och medverkan i informationsträffar/skogsdagar med skolungdomar och skogsägare.

Fortsatta studier

Platsgaranti till SLU:s skogsmästarprogram i Skinnskatteberg

Under det skogliga basåret förbereds eleverna inför vidare studier vid Skogsmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Stora Segerstad Naturbrukscentrum har under många år erbjudit Skogligt basår på uppdrag av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Den som genomgår basåret med godkända resultat har garanterad plats på skogsmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Info till dig som blivit antagen

Bra att veta

Du som blivit antagen till SLU skogligt basår vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum får information om tid och plats för upprop.

Skolan tillhandahåller skyddskläder och övrig utrustning som behövs under utbildningen. Studielitteratur kommer finnas att köpa och låna på skolan. Stor del av undervisning är förlagd utomhus så medtag oömma kläder anpassade efter väder såsom stövlar/kängor, regnkläder etc.

Vi kan erbjuda boende i mån av plats på skolans alkohol- och drogfria elehvhem, alternativt hjälpa till att förmedla kontakt för externa hyresvärdar i närområdet.

Stora Segerstad naturbrukscentrum

Stora Segerstad naturbrukscentrum ligger i Småland, strax utanför Reftele i Gislaveds kommun. Vi är en del av av Regionen i Jönköpings län. Stora Segerstad Naturbrukscentrum har gymnasieutbildningar inom lantbruk, skog, maskinmekanik och hund. De har även gymnasiesärskola och utbildningar för...


Läs mer om Stora Segerstad naturbrukscentrum och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Skogligt Basår

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Stora Segerstad naturbrukscentrum

Stora Segerstad Naturbrukscentrum
330 21 Reftele

Tel: 010-244 26 10
Fax 010-244 26 19
rjl.se