Bussförarutbildning

Nybro Kommun
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Nybro
20-25 veckor
Bussförarutbildning

Bussförarutbildning

Arbeta som yrkesförare med behörighet för buss

Vill du ha ett yrke där frihet, omväxling, service och ansvar är en del av vardagen?

Nybro Vuxenutbildning erbjuder dig en yrkesförarutbildning anpassad till dagens höga krav. Utbildningen tar dig hela vägen till ett framtidsyrke med många spännande möjligheter.

Under 20 – 25 veckor kan du få den utbildning du behöver för att kunna arbeta som yrkesförare med behörighet för buss. Den praktiska delen av utbildningen består av körning med buss samt undervisning kring daglig service och underhåll av fordonet. Du får även lära dig att hantera brand samt ge första hjälpen.

Teoridelen består av att läsa trafikregler, säkerhetsföreskrifter och bussens konstruktion. Bussförare är ett arbete där service är en naturlig del av jobbet. Därför ingår även kursmoment där kundbemötande behandlas. Bussförarutbildningen innehåller arbetsplatsförlagd utbildning. De slutmål som anges i vägverkets föreskrifter om kursplan för behörighet D och kraven på yrkesförarkompetensbevis ska uppnås under utbildningen. Utbildningen är anpassad för de regler som gäller i Europa.

Nybro Vuxenutbildning

I verksamheten används bland annat en avancerad fullskalig körsimulator för tunga fordon som är en Volvo orginalhytt med alla instrument och reglage. Simulatorn reagerar på samma sätt som när föraren kör ett traditionellt fordon.

Användning av körsimulator i utbildningssammanhang är överlägsen jämfört med traditionell körning, exempelvis vad gäller effektivitet, miljö, säkerhet och ekonomi

För mer information om Bussförarutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Förkunskapskrav

För utbildningen gäller att den sökande ska:

  • Ha slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och har godkända betyg i svenska alternativt svenska som andra språk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.
  • Ha fyllt 21 år.
  • Ha ett körkort med förarbehörighet av minst klass B.
  • Ha ett körkortstillstånd för körkortsbehörighet D. Krävs vid kursstart.

Kursinnehåll

  • Yrkestrafik 300 poäng
  • Persontrafik 200 poäng

Utbildningen innehåller 500 verksamhetspoäng fördelade på 20 – 25 veckor.

Examen & Intyg

Efter avklarad utbildning har man erhållit körkortsbehörighet D och yrkeskompetensbevis krävs för att få arbeta som yrkesförare.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för körkortstillstånd (inklusive läkarintyg), vissa av trafikverkets kostnader samt kurslitteratur m.m.

Nybro Kommun

Välkommen till Nybro kommun!

Innovation och utveckling hämtar sin drivkraft från kreativitet och kunskap i någon form. Ett aktivt och framåtsyftande näringsliv eller organisation måste ha tillgång till dessa fyra beståndsdelar. Brunnen är mötesplatsen som förmedlar, tillhandahåller och utvecklar. Brunnens uppdrag är att tillgodose...


Läs mer om Nybro Kommun och visa alla utbildningar.

Varför ska du välja Nybro Kommun?

Bra kontakter med näringsliv

Behov på

arbetsmarknaden

CSN-berättigad

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Bussförarutbildning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Nybro Kommun

Långgatan 13
382 80 Nybro

Varför välja Nybro Kommun?

Bra kontakter med näringsliv

Behov på

arbetsmarknaden

CSN-berättigad