Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Töreboda, Uddetorp
520 poäng
Heltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter

Plats & start


Töreboda
Se utbildningens hemsida

Uddetorp
Se utbildningens hemsida

Djurskötare – lantbruksdjur

Vår utbildning till djurskötare för lantbruk med inriktning mot mjölk och gris ger dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta professionellt med de vanligaste produktionsdjuren i svenskt lantbruk.


Utbildningen passar dig som vill arbeta med skötsel av lantbruksdjur, men behöver praktiska och teoretiska grundkunskaper. Du får bland annat lära dig om djurens beteende och biologi, skötsel, utfodring, avel och förebyggande hälsovård. Under utbildningen ges även en introduktion om maskiner och teknik som används inom djurhållning idag.

Läs mer om utbildningen på Naturbruksförvaltningens hemsida; vgregion.se/f/naturbruk/vuxenutbildning/yrkesvux/djurskotare

Levande länk till hemsidan längre ner på den här Studentumsidan.

Så ansöker du

Ansökan görs via Naturbruksförvaltningens hemsida i Alvis.

Förkunskap
Godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik.

CSN
Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Notera
Utbildningen finansieras av din hemkommun.
När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Vuxenutbildningen, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Yrkesvux, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Vill du jobba inom de gröna näringarna och bli anställningsbar direkt efter utbildningen? Våra vuxenutbildningar inom djur, lantbruk, skog och trädgård är framtagna efter näringens behov och våra studerande är därför eftertraktade på arbetsmarknaden. Vi erbjuder utbildning på distans i stor...


Läs mer om Vuxenutbildningen, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildningen, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Norra Skara
532 96 Skara