Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Vård och omsorg, Distans Borås

Lernia Komvux
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Distans
20 veckor

Vård och omsorg, Distans Borås

I Sverige är det brist på utbildade undersköterskor och behovet ökar ständigt. Vår utbildning till undersköterska är därför en säker väg till arbete och du kan söka jobb direkt efter utbildningen. Du kan till exempel jobba inom äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin eller omsorg vid funktionsnedsättning.

Om utbildningen

Utbildningen inom vård och omsorg tar 62 veckor och är på totalt 1550 poäng. Teori varvas med praktiska moment. Utbildningen börjar med en grundutbildning på 950 poäng. Därefter väljer du mellan fyra inriktningar:

  • Fördjupning inom hälso- och sjukvård. Här får du kunskap och kompetens för arbete på sjukhus, vårdcentral eller inom hemsjukvård. Undervisningen i ämnet sjukvård hjälper dig att utveckla kunskaper om specifik omvårdnad och medicinskt omhändertagande.
  • Fördjupningen inom äldreomsorg. Här får du fördjupad kunskap och kompetens för att arbeta med äldre människors i hemmiljö eller på särskilt boende. Du utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet samt om behov som uppstår i samband med åldrandet.
  • Fördjupning inom funktionshinder. Här lär du dig mer om att arbeta med människor inom funktionshinderområdet. Exempel på yrken är bland annat boendestödjare, personlig assistent eller habiliteringsassistent. Du får kunskaper om hur relationen mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar fungerar samt vilka insatser samhället står för. Vi tittar även på hur man arbetar utifrån lagar och styrdokument.
  • Fördjupningen inom psykiatri. Du får kunskap och kompetens för att arbeta som skötare eller boendestödjare inom psykiatrin på vårdavdelning eller i personens hemmiljö. Du utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar och får värdefull information om hur du kommunicerar med patienter och brukare på ett respektfullt och empatiskt sätt. 

Du kommer vara ute på praktik (så kallat arbetsplatsförlagt lärande) under utbildningen. Lernia samarbetar med många populära arbetsgivare inom branschen och har därför flera intressanta praktikplatser att erbjuda. Chansen är stor att du får göra din praktik hos något av dessa företag, när du går utbildningen hos oss.

För vem

Vem får gå en komvuxutbildning?

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan. På gymnasial nivå finns ingen garanti att du får plats.

Du får gå grundläggande vuxenutbildning (gruv) från den 1 juli det år du fyller 20 år. Du får delta i utbildningen om du inte har de kunskaper som grundskolan ger.

Din kommun väljer vilka som får studera, om det är fler sökande än det finns plats för. Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå, för att få studera på gymnasial vuxenutbildning.

I vissa kommuner är det möjligt att kombinera gymnasial vuxenutbildning och SFI. Mer information kan du få hos din hemkommun. 

För vem

  1. Ansök till komvux via din kommun.
  2. Följ ansökningsprocessen under "min sida" på kommunens webbplats.
  3. När du blir antagen får du en kallelse från oss på Lernia.

Du som har annat modersmål än svenska behöver oftast ha kunskaper motsvarande svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan. 

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

För vem

Du ska ha gått ut grundskolan eller motsvarande. Om du redan har viss kunskap och kompetens i yrket gör vi en bedömning om du kan hoppa över vissa delar av utbildningen. Detta kallas validering. Utbildningstiden kan då bli kortare.

För vem

Det kostar inget att gå en vuxenutbildning på Lernia. Du betalar själv för litteratur, studiematerial och eventuella skyddskläder. Du har möjlighet att söka CSN-medel för utbildningen.

Efter utbildningen

Du blir utbildad undersköterska och efter utbildningen kan du till exempel jobba inom äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin eller i omsorg vid funktionsnedsättning.

För mer information om Vård och omsorg, Distans Borås, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Lernia Facebook

Lernia Komvux

Lernia Komvux

På Lernia arbetar vi med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Hos oss kan du utbilda dig till ett nytt yrke, komplettera och validera tidigare studier eller fördjupa dina kunskaper inom ett...


Läs mer om Lernia Komvux och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

För att beställa hem mer information, fyll i uppgifterna nedan. Specificera gärna vilken ort du vill studera på.

Hitta till utbildaren

Lernia Komvux

Instrumentvägen 31
126 53 Hägersten


Du kanske också är intresserad av: