Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Vård- och omsorgsutbildninng

Lärgården
Sammanfattning
Utbildare: Lärgården
Utbildningstyp: Yrkesvux/Program (Komvux)
Utbildningsort: Distans, Stockholm
Längd: 1,5 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja
Kommande starter
Stockholm
2019-01-07 
Distans
2019-01-07 

Vård- och omsorgsutbildninng

Vård och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorg är en utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller inom funktionsnedsättningsområdet. I utbildningen kombineras teori med praktiska övningar. Du kommer efter genomgångna kurser att ha de kunskaper som behövs för att känna dig trygg i din framtida yrkesroll.  

Yrken

Vill du till exempel arbeta som undersköterska, stödassistent för med inriktning mot funktionshinder, skötare i psykiatrisk verksamhet, personlig assistent eller boendestödjare så har du hamnat rätt!

Utbildningens upplägg

Hela utbildningen inom Vård-och omsorg tar 1,5 år. Du kan välja att läsa AB-nivå som kurspaket och senare valbar fördjupning på  C-nivå eller läsa enstaka kurser. På Lärgården erbjuds du att välja mellan olika studieformer, klassrum, distans och en dag/veckan erbjuds på AB-nivå. Klassrum och distans på C-nivå.

AB-nivå och de flesta på C-nivå kan studeras inom alla studieformer men C-nivå fördjupning Funktionshinderområdet kan bara studeras på distans.

Kurser på AB-nivå 

 • Hälsopedagogik 100p
 • Medicin 1150p
 • Vård och omsorgsarbete.1 200p
 • Psykologi.1 50p
 • Specialpedagogik.1 100p
 • Vård och omsorgsarbete.2 150p
 • Etik och människans livsvillkor 100p
 • Psykiatri.1 100p

Kurser på C-nivå

På C-nivå plockar du själv ihop de kurser som intresserar dig och som du vill fördjupa dig i, minst 400 p. Följande kurser är exempel på inriktningar och valbara kurser:

Fördjupning Äldrevård:

 • Äldres hälsa och livskvalitet 200p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p
 • Palliativ vård 100p

Fördjupning Hälso- och sjukvård / Akutsjukvård:

 • Medicin.2 100p
 • Akutsjukvård 200p
 • Palliativ vård 100p 

Fördjupning Psykiatri:

 • Psykiatri.2 200p
 • Samhällsbaserad psykiatri 100p
 • Rättspsykiatri 100p

Fördjupning Funktionshinder:

 • Specialpedagogik.2 100p
 • Socialpedagogik 100p
 • Aktivitetsledarskap 100p
 • Friskvård och hälsa100p

Skolan ordnar praktikplats

Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande, APL/praktik, och skolan ordnar din praktikplats. De har ett tätt samarbete med branschen och lärarna besöker regelbundet handledare och arbetsplatser. 

För mer information om Vård- och omsorgsutbildninng, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav är svenska/svenska som andra språk motsvarande grundskolenivå.

Ansökan

Du söker till Lärgården via din hemkommun.

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Nacka
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Salem
 • Nykvarn
 • Stockholm
 • Täby
 • Upplands Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker

Kontakta skolan för mer information. 

Validering för en individuell studieplan

Validering betyder att man kartlägger, bedömer och värderar en persons faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Orienteringskurs validering är en kurs för dig som har kunskaper och/eller arbetslivserfarenhet från vården eller barnomsorgen. Kursen ska ge dig bekräftelse på de kunskaper du redan har.

För ansökan till kursen, kontakta Lärgården. Under kursen kommer du att få beskriva, kartlägga och självskatta dina kunskaper inom vård/omsorg eller barn- och fritidsverksamhet. Utifrån kartläggningen görs en individuell studieplan.

Studieplanen innehåller de kurser du bedöms kunna validera och vilka du bör studera. Vid validering av en kurs får du visa dina kunskaper i en prövning mot kursens mål, vilket leder till ett betyg.

Studieformer på Lärgården

Klassrum

Heltidsstudier. Du är på Lärgården 3-4 dagar i veckan, ca 16 timmar beroende på kurs. Informationsmaterial, studiematerial och schema finns utlagda på vår lärportal Fronter. Där finns också din individuella studieplan, ISP. Det är inget krav att du ska ha tillgång till en egen dator när du studerar på dagen. Arbetsdatorer finns på flera platser i våra lokaler.

Distansutbildning

Heltidsstudier via vår webbaserade lärportal Fronter. Innebär att du läser hemifrån och endast besöker oss på skolan vid några få tillfällen, tex vid kursintroduktion, praktiska övningar och examination på Lärgården. Studierna kräver tillgång till dator. Självklart har du en kurslärare som handleder dig i dina studier hela kurstiden.

Studierna kräver att du har tillgång till en Internetuppkopplad dator. Du ingår i en studiegrupp som du samarbetar och diskuterar med under kursens genom ditt digitala kursrum på Fronter. Studieformen går att kombinera med arbete.

Speciellt för studerande på Vård- och omsorg A+B-nivå

Studerande som läser Vård – och omsorg A+B-nivå kan välja studieformen distans med obligatorisk lektion ”En-dag-i-veckan”.  Det innebär att du kommer till Lärgården en bestämd veckodag varje vecka kl 8.30-15.30. Resterande delen av studierna är internetbaserat och sker på distans.

OBS att Arbetsplatsförlagt lärande –APL/fältstudier  ingår i utbildningen och går att validera beroende på tidigare arbetslivserfarenhet. Praktikperioden omfattar 4-5 veckor. Läs mer om APL/praktik här.

Kostnader

Du som studerande inom vuxenutbildningen har rätt att söka studiestöd hos CSN.

Lärgården

Lärgården

Välkommen till en yrkesutbildning med kvalitet som leder till jobb inom Vård & omsorg eller Barn & fritid. Du väljer att studera i klassrum på dagtid eller på distans som kan kombineras med arbete. Skolan ordnar APL/praktikplats och alla elever har...


Läs mer om Lärgården och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vård- och omsorgsutbildninng

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lärgården

Tullgårdsgatan 12, 6 tr
116 68 Stockholm