Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Undersköterska yrkesutbildning – Stockholm

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Håbo, Järfälla, Nacka - Visa alla  
3 terminer
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Botkyrka
Jan, Mar, Maj, Aug, Okt

Danderyd
Jan, Mar, Maj, Aug, Okt

Huddinge
Jan, Mar, Maj, Aug, Okt

Håbo
Jan, Mar, Maj, Aug, Okt
Undersköterskeutbildning i Stockholm

Undersköterska yrkesutbildning – Stockholm

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Läs till Undersköterska! 

Denna utbildning ger dig behörighet att arbeta inom vård och omsorg. Dina arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, habiliteringsassistent, ledsagare eller skötare inom psykatrisk vård.

Efter utbildningen har du mycket goda möjligheter till fast jobb. Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg framför allt inom äldreomsorg och funktionsvariation. Vi erbjuder även validering för dig som redan har yrkeserfarenhet. 

Omfattning: 1400-1500 poäng
Utbildningens längd: 60 veckor (1,5 år)
Studiestarter: jan, mar, aug, okt

Inriktningar

Efter 40 veckor väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig undersköterskekompetens.

Hälso- och sjukvård

Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsvariation

Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri/Socialt behandlingsarbete

Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård. Du kan arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Du kan också ge stöd och service i hemmiljön, då kallas man för boendestödjare. Du stöttar och uppmuntrar personen och hjälper hen att få ett värdigt och självständigt liv.

Välj en studieform som passar dig

Distans

Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform där du har tillgång till allt studiematerial. All kommunikation med din lärare sker via lärplattformen. För obligatoriska praktiska övningar och examinationer behöver du komma till skolan. Denna studieform passar dig som vill kombinera dina studier med en annan aktivitet exempelvis ett arbete. Du kan studera när och där du vill men tänk på att du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier.

Nyhet! Distans med obligatorisk halvdag

En kombination av av distans och klassrum. Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform men du har också en schemalagd obligatorisk halvdag per vecka i skolan där du träffar din lärare – ibland i form av lektion och ibland för praktiska övningar, handledning, studiestöd eller skriftlig examination. Denna studieform passar dig som vill studera på distans men har behov av få träffa lärare, strukturera dina studier och delta på ett lärarledda lektioner vid exempelvis mer utmanande delar i utbildningen.

Klassrum

Du deltar i lärarledda och schemalagda lektioner på skolan 2–3 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform. När du studerar i klassrum får du möjlighet att lära känna dina klasskamrater och skapa nya kontakter. Denna studieform passar dig som tycker att det är svårt att studera själv och önskar hjälp att strukturera dina studier och få stöd av lärare och klasskamrater.

Lärlingsutbildning

Du är fyra dagar i veckan på en lärlingsplats och en dag i veckan på skolan för lärarledda lektioner med lärare. På din lärlingsplats har du en yrkesverksam handledare som stöttar dig och ser till att du får lära dig på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt. Denna studieform passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL – Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i utbildningen. Den genomförs på en arbetsplats. Din praktik ger dig möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i yrkeslivet. Tänk på att APL-platsen kräver ett utdrag från belastningsregistret som är blankt. I kurserna Psykiatri 2 och Akutsjukvård krävs dessutom ett hälsointyg.

Praktiska övningar

Under utbildningen kombinerar både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar inom vård och omsorg som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR (Hjärt-Lungräddning). Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ett kommande yrke som undersköterska.

Slutbetyg

För att få gymnasieexamen (slutbetyg) finns möjlighet att komplettera med gymnasiearbete, en större självständig uppgift om 100 poäng.

Arbetsmarknaden

Det är mycket goda möjligheter att få arbete för utbildad personal inom vård och omsorg. Främst inom äldreomsorg och funktionsvariation.

Validering

Du som har yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning kan validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ett av våra utbildningscenter i Stockholm, telefon 08-522 506 40, 08-522 506 50.

För mer information om Undersköterska yrkesutbildning – Stockholm, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker till våra utbildningar och kurser via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Den är din kommun som avgör om du blir beviljad en plats. Sök senast sista ansökningsdagen, inga sena ansökningar tas emot. 

Välj en egen kombination av kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. 

Kurser

A+B-nivå, grundläggande kurser 950 poäng

 • Medicin 1 150 poäng
 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1 1200 poäng
 • Psykologi 1 150 poäng
 • Specialpedagogik 1 100 poäng
 • Psykiatri 1 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng
 • Etik och människans livsvillkor 100 poäng

Valbar kurs för dig som inte har betyg sedan tidigare (integreras i kurspaket A+B)

 • Svenska som andraspråk 1 100 poäng
 • Svenska 1 100 poäng

C-nivå fördjupning Hälso- och sjukvård 400 p

 • Medicin 2 100 poäng
 • Vård och omsorg – specialisering 50 poäng
 • Vård och omsorg – specialisering 50 poäng
 • Akutsjukvård 200 poäng

C-nivå fördjupning Äldreomsorg 450 p

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
 • Vård och omsorg – specialisering 50 poäng
 • Vård och omsorg – specialisering 50 poäng
 • Äldres hälsa och livskvalitet 200 poäng

C-nivå fördjupning Funktionsnedsättning 450 p

 • Kost, måltid och munhälsa 100 poäng
 • Vård och omsorg – specialisering 50 poäng
 • Vård och omsorg – specialisering 50 poäng
 • Socialpedagogik 100 poäng
 • Specialpedagogik 2 100 poäng

C-nivå fördjupning Psykiatri/Socialt behandlingsarbete 450 p

 • Socialpedagogik 100 poäng
 • Vård och omsorg – specialisering 50 poäng
 • Vård och omsorg – specialisering 50 poäng
 • Psykiatri 2 200 poäng

Valbar kurs för dig som inte har betyg sedan tidigare (intregreras i kurspaket C)

 • Samhällskunskap 1a1 150 poäng

Studeranderöster

Arbetsmarknaden inom vård och omsorg

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende

Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Bristen har varit stor under en längre tid. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda både på ett och fem års sikt för undersköterskor inom hemtjänst och äldreboenden.

Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning

Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor på vårdavdelning och mottagning har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda på ett års sikt och goda på fem års sikt för undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.

Vårdare och boendestödjare

Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på ett års sikt och på fem års sikt väntas en arbetsmarknad i balans för vårdare och boendestödjare.

Skötare

Arbetsförmedlingen bedömer att skötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt bli goda.

Personliga assistenter

Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på både ett och fem års sikt för personliga assistenter.

*Källa: Yrkesregistret 2015, SCB.
Prognosen uppdaterad: 2018-02-08

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska yrkesutbildning – Stockholm

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Recensioner

Snittbetyg: 3,5

Baseras på 2 recensioner.

Lisa
(5)
Kanon att man kan validera sina kunskaper. Kan rekommendera detta till alla. : - ) Jättebra lärare som alltid fanns tillhands om man undrade över något.
Edna
(2)
Skolan: Den känns fräsch och bra med flera datorer att jobba på. Administratörerna är snabba med sina svar på eventuella frågor. Men saknar en hel del i klassrummen för att göra hjälpa både elever och lärare med klasstudierna. Jag har gått där i ett år nu, och det är fortfarande massor av lampor som inte fungerar, det irriterar ögonen och hjärna...
Visa mer

Du kanske också är intresserad av: