Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Undersköterska yrkesutbildning – Östhammar

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Östhammar
1,5 år
Heltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: Kontinuerlig antagning varje vecka - Östhammar
Sista ansökan: Kontinuerlig antagning varje vecka
Du läser på distans via vårt utbildningscenter i Uppsala.

Undersköterska yrkesutbildning – Östhammar

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor som är i behov av omvårdnad, stöd och service inom vård och omsorg. Du läser på distans via vårt utbildningscenter i Uppsala. En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, stödassistent, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård.

I utbildningen ingår praktik (APL) där du får omsätta dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig mer om vad yrket innebär. Du ansöker till denna utbildning via kommunens ansökan. Vi har kontinuerlig intagning vilket innebär att du kan söka när som helst under terminen.

Omfattning: 1500 poäng
Studieform: Distans
Utbildningens längd:ca 70 veckor
Studiestarter: Löpande

Studieform Distans

Du arbetar i vår webbaserade lärplattform som du har tillgång till dygnet runt via internet. Där kommunicerar du med dina lärare, lämnar in uppgifter och hittar material till kurserna. Du är också välkommen till öppen studieverkstad på Uppsala UtbildningsCenter där du kan få handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar och kursexamination genomförs på plats på Uppsala UtbildningsCenter.

Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen innehåller APL= arbetsplatsförlagt lärande. Under din APL följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Fördjupningar

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar leder till en formell undersköterskekompetens.

Hälso- och sjukvård
Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar oftast inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Du kan också arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg
Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska på exempelvis särskilda boenden för äldre eller inom hemtjänsten. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats men i arbetet kan det exempelvis ingå att utföra medicinska kontroller. Arbetet kräver en bred medicinsk kompetens för att möta den äldres behov.

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska, vårdare eller personlig assistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Du skapar förutsättningar för en annan människa att kunna leva som andra. Du kan bland annat arbeta på en gruppbostad eller daglig verksamhet.

Psykiatri
Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. Arbetsplatsen kan vara en vårdavdelning eller en öppenvårdsavdelning på ett sjukhus. Du kan också arbeta med psykiatrisk vård och omsorg i brukarens hem.

Socialt behandlingsarbete
Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som behandlingsassistent eller boendestödjare. Du arbetar med människor som har sociala problem. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med ungdomar och människor med beroendeproblematik som bor hemma hemma, på ett behandlingshem eller ungdomshem.

Belastningsregister

För sökande elever till Vård- och omsorgsutbildningen kan utbildningen genomföras med anmärkningar i registret men det kan innebära en begränsning hos en del arbetsgivare.

Validering

Har du redan yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning inom förskola, skola eller fritidsverksamhet kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan.

Läsa enstaka kurser

Du som redan arbetar inom vård och omsorg kan läsa enstaka kurser ur utbildningen för att fördjupa och bredda din kompetens.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala kurslitteratur och övrigt studiematerial du kan behöva under din studietid.

Studiestöd

Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. 

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet.

Ansökan

Det är kontinuerlig intagning till våra utbildningar vilket innebär att du kan söka när som helst under terminen. Du ansöker via Vuxenutbildningen i Östhammars kommun.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80

För mer information om Undersköterska yrkesutbildning – Östhammar, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska yrkesutbildning – Östhammar

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Du kanske också är intresserad av: