Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Undersköterska yrkesutbildning – Flen

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Flen
3 terminer
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: Kontinuerliga starter - Flen

Undersköterska yrkesutbildning – Flen

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor?

Satsa på Vård- och omsorgsutbildningen i Flen som ökar dina möjligheter att få arbete inom många olika yrken. Du får kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård. Lärarledd undervisning och öppen studieverkstad genomförs på plats i Flen. Välj en studieform som passar dig.

Fakta Vård- och omsorgsutbildningen i Flen

Kurspoäng: 1500 poäng
Längd: 75 veckor
Studieform: Klassrum, Distans med handledning, Lärling
Utbildningslokal: Aktivitetshuset Skjortan, Drottninggatan 24, Flen
Ansökan: 
Ansök via Flens kommun

Det finns ett stort behov av undersköterskor, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg och efterfrågan förväntas öka de närmaste tio åren. Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Omfattning

Utbildningen består av 1500 poäng. Under nivå 1+2 läser du gemensamma kurser. Till nivå 3 väljer du inriktning du vill specialisera dig inom. Gymnasiearbete om 100 poäng ingår i din utbildning och har en tydlig koppling till yrkesområdet. I utbildningen ingår tre APL-perioder (praktikperioder) om 5 veckor vardera.

Studieformer

Klassrum
Du deltar i lärarledd undervisning i grupp 2-4 dagar/vecka på plats i Flen. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform. Du har också möjlighet att delta i öppen studieverkstad på plats i Flen där du kan få handledning av lärare.

Distans med handledning
Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform och deltar i öppen studieverkstad på plats i Flen för handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Flen.

Lärling
Du är 3-4 dagar i veckan på en arbetsplats och en dag i veckan har du lärarledda lektioner i Flen. Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform.

Inriktningar nivå 3

Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen inom exempelvis hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

Psykiatri
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på exempelvis psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning, särskilt boende/i brukarens hem eller daglig verksamhet. Du kan också arbeta som stödassistent, boendestödjare, vårdare inom socialt arbete.

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, stödassistent, boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, vårdare. Du kan också arbeta som på ett särskilt boende/ gruppbostad eller en daglig verksamhet inom funktionshinderområdet.

Akutsjukvård
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom exempelvis akutsjukvården, på vårdavdelningar och på sjukhus.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! 

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Flens kommun ansöker du till våra utbildningar genom att träffa kommunens studie- och yrkesvägledare. Ansökan skall vara inlämnad senast sista ansökningsdag.

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Flens kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på plats i Flen.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Katrineholm UtbildningsCenter
Starrvägen 4
641 49 Katrineholm
016-15 54 30

För mer information om Undersköterska yrkesutbildning – Flen, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska yrkesutbildning – Flen

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Du kanske också är intresserad av: