Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Avesta, Borås, Botkyrka, Danderyd, Eskilstuna, Falun - Visa alla  
1,5 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Avesta
2020-11-30
2020-10-18

Botkyrka
Kontinuerliga starter

Danderyd
Löpande starter

Eskilstuna
Jan, Mars, Maj, Aug, Okt

Stödassistent

Vad är och vad gör en stödassistent?

Som stödassistent arbetar du med personer som har fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du ger pedagogiskt stöd och omsorg för att främja personens förmågor och självständighet. I arbetet ingår också att dokumentera individens utveckling och behov för att kunna följa upp att personen får rätt stöd och hjälp.

Som stödassistent kan du arbeta på många olika arbetsplatser: ex. på gruppboende, daglig verksamhet eller korttidshem för barn och ungdomar. Oavsett arbetsplats utgår du från personens individuella behov och du arbetar för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt.

Inom "bostad med särskild service" rör det sig om vardagliga sysslor, allt ifrån stöd med matlagning, städning, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter.

Inom daglig verksamhet stödjer man till meningsfull sysselsättning på en arbetsplats eller driver olika arbetsverksamheter internt, till exempel caféverksamhet, servicearbete inom kommunen, snickeri, konst, drama eller data. Det kan också vara sinnesstimulerande aktiviteter som bad, massage, musik eller sjukgymnastik för personer med flerfunktionshinder.

barn- och ungdomsverksamheter vistas det barn och ungdomar vissa helger eller veckor för att ge avlastning för deras vårdnadshavare, som ofta är föräldrarna. Då arbetar du med olika aktiviteter tillsammans med barnen som exempelvis kreativt skapande, musik eller att åka på utflykter.

Andra yrkestitlar som kan förekomma för att beskriva i stort sett samma yrke: boendestödjare, omsorgsassistent, habiliteringsassistent, habiliteringspersonal, vårdare inom funktionsvariation, arbetshandledare och boendestödjare.

Arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen bedömer att efterfrågan på stödassistenter är stor och möjligheterna till arbete är goda både på ett och fem års sikt. Trots att många med olika utbildningsbakgrund kan arbeta bedöms tillgången inte vara tillräcklig för att möta upp efterfrågan. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett område som samhället valt att prioritera. *Källa: Yrkesregistret 2016, SCB Prognosen uppdaterad: 2019-02-07

Hur blir jag Stödassistent?

Du läser gymnasiekurser ur Vård- och omsorgsprogrammet och fördjupningen funktionsnedsättning. KUI erbjuder utbildningen på många platser i Sverge.

Undersköterska yrkesutbildning med fördjupning Funktionsnedsättning

För mer information om Stödassistent, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödassistent

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Du kanske också är intresserad av: