Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Personlig tränare och hälsocoach - Stockholms stad

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Håbo, Järfälla, Nacka - Visa alla  
Klassrum
1 år
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Botkyrka
Jan, Aug

Ekerö
Jan, Aug

Huddinge
Jan, Aug

Håbo
Jan, Aug
Denna utbildning läser du via KUI på Fridhemsplan i Stockholm

Om utbildningen

Hälsocoach och personlig tränare

Denna 1-åriga yrkesutbildning vänder sig till dig som vill arbeta med friskvård, träning och ledarskap. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som ex. personlig tränare, hälsocoach, friskvårdskonsulent eller aktivitetsledare. 

  • Möjlighet till internationell PT-licens
  • KUI har licensieringsrätt via EuropeActive
  • 1-åriga yrkesutbildning
  • Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen ger dig kunskaper om hälsa, hälsofrämjande arbete, anatomi, fysiologi, massagetekniker, träningsmetoder och hur du bemöter och leder människor med ett coachande förhållningssätt. Du får kunskaper på bredden och på djupet kring hur kost, fysisk aktivitet och återhämtning påverkar vår prestationsförmåga samt allmänna hälsa på sikt.

Omfattning: 800 poäng
Utbildningens längd: 40 veckor (1 år)
Studieformer: Klassrum eller Distans
Studiestarter 2022: 3 jan, 1 aug
Studiestarter 2023: 9 jan, 7 aug

Studieformer

Distans

Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform. All kommunikationen med din lärare sker via lärplattformen. Du deltar på lärarledda praktiska moment eller examinationer på plats i skolan 1 gång/vecka. Du har möjlighet att delta i studieverkstad för att få ytterligare handledning i dina studier.

Klassrum

Du deltar i lärarledd och schemalagd undervisning 2 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform. Du har möjlighet att delta i studieverkstad för att få ytterligare handledning i dina studier.

APL

Syftet med Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i denna yrkesutbildning är att du ska utveckla och befästa kunskaper och förmågor ute i verksamheter. Utöver det får eleven också insyn i det dagliga arbetet och dess olika rutiner och arbetsmoment. Vidare ger APL också en kontaktyta mot olika verksamheter som eventuellt kan generera sysselsättning för eleven. APL ska utgöra cirka 15 procent av utbildningen totala tid. Det motsvarar 180 timmars APL. Du kan själv välja hur din APL ska fördelas under studietiden med reservationen att ungefär 90 timmar genomförs den första terminen och den resterande tiden den andra terminen. APL kan också genomföras under sommaruppehållet för de elever som startar sin utbildning i januari. Du kan också välja i samråd med verksamheten om APL genomförs koncentrerat under tre veckor á 30 timmars arbetsvecka eller om det istället ska spridas ut över en längre tid. På så sätt finns en flexibilitet för både eleven och verksamheten.

Praktiska övningar

I utbildningen  kombineras teori och praktik där du oavsett studieform deltar i laborationer, träningstillfällen, ledarskapsövningar och praktiska examinationer. Exempel på dessa kan vara: konditionsträningslaboration, styrketräningslaboration, praktisk konditionsträning, praktisk styrketräning, massage, praktiskt ledarskap samt seminarier och presentationer på skolan kring kursuppgifter. De praktiska momenten genomförs på skolan om inget annat anges.

Exempel på moment i utbildningen

Fysiologi

Ex. Kroppens aeroba och anaeroba energisystem samt tillvägagångssätt för att kontrollera aktiviteters intensitet genom t.ex. genom pulsmätning eller uppskattad ansträngning (Borg-skalan).

Anatomi

Ex. Cirkulationssystemets uppbyggnad samt Leders, ligaments och senors uppbyggnad och de rörelser olika typer av leder tillåter

Träningslära

Ex. Principer inom träningslära såsom progression, overload, specificitet och variation

Förebyggande av skador i samband med fysisk aktivitet

Ex. Skadeförebyggande träning och prehabilitering

Träningsmetoder

Ex. Olika konditions och styrketräningsmetoder

Kost och näringslära

Ex. Kostens betydelse för prestation och hälsa samt näringsämnenas funktion och metabolism.

Testmetoder

Ex. Olika tester för att mäta fysiska delkapaciteter som styrka, kondition och rörlighet. 

Ledarskap

Ex. Modeller för beteendeförändring, t.ex. trans-teoretiska modellen

PT-licensiering

Elever som vid slutet av utbildningen uppfyller målen samt genomgår praktiskt och teoretiskt certifieringsprov med godkänt resultat kommer att erbjudas möjlighet att till självkostnadspris certifiera sig till personlig tränare. KUI har licensieringsrätt via EuropeActive (vanligen kallade internationell PT-licens). Det betyder av vi kan certifiera enligt EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer. Certifieringen innebär också att studentens namn registreras i ett register över certifierade tränare inom Europa, European Register of Excerice Professionals (EREPS).

Möjliga yrkesutgångar efter avslutade studier

Personlig tränare, ofta förkortat till ”PT”

Du guidar och stöttar personer när det gäller träning och rörelse. Du tar fram förslag på träningsschema utifrån en individuell analys av personen. Du instruerar och coachar i olika konditions-, rörlighets och styrkeövningar.

HäIsocoach

Du hjälper personer att göra hållbara och långsiktiga livsstilsförändringar. Du använder dig bl.a. av kost, fysisk aktivitet samt stressreducerande metoder för att främja hälsan hos individer och grupper.

Friskvårdskonsulent

Du stimulerar människor till att välja en livsstil som ökar välbefinnandet och möjligheten till att vara frisk. Du arbetar med att utveckla hälsan genom friskvårdsaktiviteter eller att planera mer strategiska insatser på t.ex. arbetsplatser.

Aktivitetsledare / aktivitetsinspiratör

Du planerar, genomför och utvärderar hälsofrämjande aktiviteter. Du kan vara anställd på olika boenden för t.ex. äldre eller funktionsnedsatta och sätter guldkant på tillvaron genom att leda och inspirera till rörelse och fysisk aktivitet.

Ansökan

Du ansöker till denna utbildning via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. Denna utbildning erbjuder vi på uppdrag av följande kommuner i Stockholms län: Botkyrka, Ekerö (end. klassrum), Huddinge, Håbo, Järfälla, Nacka (end. distans), Norrtälje, Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Södertälje (end. klassrum), Upplands-Bro, Värmdö

Studiestarter

Vi har två studiestarter per år (januari, augusti). Denna utbildning läser du via KUI på Fridhemsplan i Stockholm.

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Stockholm utbildningscenter
08-522 506 50

För mer information om Personlig tränare och hälsocoach - Stockholms stad, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. 

Om du bor i en kommun som vi inte har avtal finns det fortfarande en möjlighet för dig att sök utbildningen, till exempel om din kommun inte erbjuder utbildningen i sitt utbud.

Denna utbildning erbjuder vi på uppdrag av följande kommuner i Stockholms län: Botkyrka, Ekerö (end. klassrum), Huddinge, Håbo, Järfälla, Nacka (end. distans), Norrtälje, Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Södertälje (end. klassrum), Upplands-Bro, Värmdö

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. 

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Personlig tränare och hälsocoach - Stockholms stad

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tel: 010-434 07 00
kui.se


Recensioner

Snittbetyg: 2

Baseras på 4 recensioner.

Mia
Har under året utvecklats otroligt mycket och haft roligt även när det varit utmanande!
Ahmad
Riktigt dåligt utbildning med lärare som inte bryr sig alls och vill göra så lite arbete som möjligt. Man får knappt någon form av feedback tillbaka för att utveckla och är nästan omöjligt att få kontakt med lärare då det tar så lång tid. Dessutom kändes det som att man får utbilda sig själv för majoriteten av utbildningen och erbjöds inte den ...
Visa mer
Dara
Ett urselt utbildning som tyvärr inte är värt att ens samla poäng på. -svårt att få kontakt med lärarna (varför behöver det ta veckor innan man får svar på viktiga frågor? Speciellt när man läser på distans. -lärarna är bra och har de kunskaper att hjälpa elever men väljer istället att göra det svårare än det behövs som leder till att man ...
Visa mer