Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Personlig tränare och hälsocoach – Stockholm

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Håbo, Järfälla, Lidingö - Visa alla  
1 år
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Botkyrka
Jan, Aug

Danderyd
Jan, Aug

Huddinge
Jan, Aug

Håbo
Jan, Aug
Denna utbildning läser du via KUI på Fridhemsplan i Stockholm

Personlig tränare och hälsocoach – Stockholm

Personlig tränare och Hälsocoach - gymnasial yrkesutbildning i Stockholm

Vill du göra skillnad i människors vardag och hälsa? Vill du arbeta med friskvård, träning och ledarskap? Då är denna utbildning för dig. Nu med möjlighet till licensiering för PT-licens enligt EuropeActive. Utbildningen ger dig kunskaper om hälsa, hälsofrämjande arbete, anatomi, fysiologi, massagetekniker, träningsmetoder och hur du bemöter och leder människor med ett coachande förhållningssätt. Du får kunskaper på bredden och på djupet kring hur kost, fysisk aktivitet och återhämtning påverkar vår prestationsförmåga samt allmänna hälsa på sikt.

Omfattning: 800 poäng
Utbildningens längd: 40 veckor (1 år)
Studieformer: Klassrum eller Distans
Studiestarter: Januari, Augusti.

Studieformer

Distans

Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform. All kommunikationen med din lärare sker via lärplattformen. För obligatoriska praktiska moment och examinationer behöver du vara på plats i skolan. 

Klassrum

Du deltar i lärarledd och schemalagd undervisning 2-3 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand med kursernas material via vår webbaserade lärplattform. 

APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i utbildningen. Du praktiserar det du läst och får förståelse för hur hälsoarbete kan bedrivas i olika former. Praktiken är en naturlig del av din utbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete.

Exempel på moment i utbildningen

Fysiologi

Ex. Kroppens aeroba och anaeroba energisystem samt tillvägagångssätt för att kontrollera aktiviteters intensitet genom t.ex. genom pulsmätning eller uppskattad ansträngning (Borg-skalan).

Anatomi

Ex. Cirkulationssystemets uppbyggnad samt Leders, ligaments och senors uppbyggnad och de rörelser olika typer av leder tillåter

Träningslära

Ex. Principer inom träningslära såsom progression, overload, specificitet och variation

Förebyggande av skador i samband med fysisk aktivitet

Ex. Skadeförebyggande träning och prehabilitering

Träningsmetoder

Ex. Olika konditions och styrketräningsmetoder

Kost och näringslära

Ex. Kostens betydelse för prestation och hälsa samt näringsämnenas funktion och metabolism.

Testmetoder

Ex. Olika tester för att mäta fysiska delkapaciteter som styrka, kondition och rörlighet. 

Ledarskap

Ex. Modeller för beteendeförändring, t.ex. trans-teoretiska modellen

Licensiering personlig tränare PT

Elever som vid slutet av utbildningen uppfyller målen samt genomgår praktiskt och teoretiskt certifieringsprov med godkänt resultat kommer att erbjudas möjlighet att till självkostnadspris certifiera sig till personlig tränare enligt EuropeActive (tidigare EHFA) standards. Licensen är internationellt giltig och certifierade elever får möjlighet att ingå i EREPS; den europeiska unionens register över yrkesverksamma inom tränings- och friskvårdsverksamheter.

Möjliga yrkesutgångar efter avslutade studier

Personlig tränare, ofta förkortat till ”PT”

Du guidar och stöttar personer när det gäller träning och rörelse. Du tar fram förslag på träningsschema utifrån en individuell analys av personen. Du instruerar och coachar i olika konditions-, rörlighets och styrkeövningar.

HäIsocoach

Du hjälper personer att göra hållbara och långsiktiga livsstilsförändringar. Du använder dig bl.a. av kost, fysisk aktivitet samt stressreducerande metoder för att främja hälsan hos individer och grupper.

Friskvårdskonsulent

Du stimulerar människor till att välja en livsstil som ökar välbefinnandet och möjligheten till att vara frisk. Du arbetar med att utveckla hälsan genom friskvårdsaktiviteter eller att planera mer strategiska insatser på t.ex. arbetsplatser.

Aktivitetsledare / aktivitetsinspiratör

Du planerar, genomför och utvärderar hälsofrämjande aktiviteter. Du kan vara anställd på olika boenden för t.ex. äldre eller funktionsnedsatta och sätter guldkant på tillvaron genom att leda och inspirera till rörelse och fysisk aktivitet.

Studiestarter

Vi har två studiestarter per år (januari, augusti). Denna utbildning läser du via KUI på Fridhemsplan i Stockholm.

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm
08-522 506 50

För mer information om Personlig tränare och hälsocoach – Stockholm, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. 

Om du bor i en kommun som vi inte har avtal finns det fortfarande en möjlighet för dig att sök utbildningen, till exempel om din kommun inte erbjuder utbildningen i sitt utbud. Du ansöker via Stockholms stad som vi har avtal med och som erbjuder vår utbildning i sitt kursutbud. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. 

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Personlig tränare och hälsocoach – Stockholm

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Du kanske också är intresserad av: