Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Borås, Botkyrka, Danderyd, Eskilstuna, Falun, Finspång - Visa alla  
1,5 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Borås
2020-08-30

Botkyrka
Jan, Mar, Maj, Aug, Okt

Danderyd
Jan, Mar, Maj, Aug, Okt

Eskilstuna
Jan, Mar, Maj, Aug, Okt

Videoreportage

Elever och lärare på Barn- och fritidsutbildningen hos KUI delar med sig av upplevelser och erfarenheter från utbildningen.

Elevassistent

Elevassistent

Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Dina arbetsuppgifter kan till exempel handla om att ge stöd att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Omfattning

Utbildningen består av 1000-1500 poäng fördelat på tre nivåer. Antalet poäng och vilka kurser som ingår varierar från kommun till kommun. Vill du veta vad som erbjuds i just din kommun? Välkommen att kontakta oss för vägledning och mer information om möjligheter, yrkesutgångar och studieformer.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär praktik inom pedagogisk verksamhet så som förskola, skola eller fritidshem ca 4-5 veckor/termin. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och yrkesidentitet. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nätverk i din framtida yrkesroll vilket kan öka dina chanser till ett arbete efter dina studier.

Våra studieformer

Vi har ett flertal studieformer. Kontakta oss för att få information om vilka studierformer som erbjuds i just din kommun.

Studera i klassrum (i grupp)
Du deltar i lärarledda lektioner på ditt UtbildningsCenter cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform, eller i öppen studieverkstad på UtbildningsCentret där du kan få handledning av en lärare

Studera flexibelt
Det innebär att du har ett individuellt upplägg. Du studerar i egen takt och har möjlighet att delta i föreläsningar och studieverkstad på ett av våra UtbildningsCenter. Du får också tillgång till vår lärplattform Du kan även läsa enstaka kurser för att bredda eller fördjupa din kompetens. De flesta kurserna erbjuds på distans så att du smidigt kan kombinera arbete med studier.

Studera på distans
Det innebär att du studerar via vår webbaserade lärplattform Fronter. I vissa kurser ingår praktiska moment som genomförs på något av våra UtbildningsCenter och arbetsplatsförlagt lärande som utförs på en arbetsplats. Examination genomförs på plats på något av våra UtbildningsCenter.

Studera som lärling
Det innebär att du fyra dagar i veckan genomför utbildningen på en arbetsplats och en dag i veckan på skolan. Du har en lärare och mentor på skolan och en handledare på arbetsplatsen. Lärlingsutbildningen inleds med en orienteringskurs. Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform Fronter. 

Validering

Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter och genomför prövning så att du inte behöver läsa det du redan kan. Kontakta oss för mer information om validering.

För mer information om Elevassistent, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansök om utbildningsplats hos kommunen
Du ansöker om en utbildningsplats via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. Vi har avtal med flera kommuner i Sverige, och det är alltid din hemkommun som avgör om du blir beviljad utbildning eller inte.

Du är behörig att söka om du

  • helt saknar gymnasiebetyg.
  • behöver komplettera din gymnasieutbildning för behörighet till högre studier.
  • vill få dina kunskaper och din kompetens validerad.
  • behöver ändra yrkesinriktning för att öka möjligheten till arbete.

Gemensamt för all antagning till Komvux är att du som har en kort utbildning har företräde framför den som har längre utbildning. Med kort utbildning menas att du inte läst gymnasiet, hoppat av gymnasiet eller saknar slutbetyg/gymnasieexamen.

För gymnasial vuxenutbildning finns ingen garanti att du får plats. Din kommun väljer vilka som får studera. Det är din hemkommun som avgör vilka kriterier som gäller för antagningen. Har du fler frågor om behörighet? Kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller i just din hemkommun. 

Kurser

Vilka kurser som ingår varierar från kommun till kommun. Kontakta oss för att få information om vilka kurser som erbjuds i just din kommun.

Kostnader

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Ansök om studiestöd
Våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Det snabbaste och enklaste sättet att söka studiestöd är att göra en elektronisk ansökan på deras webbplats, men du kan också kontakta dem på telefonnummer 0771-276 000.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Elevassistent

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Du kanske också är intresserad av: