Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Växjö

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Markaryd, Växjö
50 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Markaryd
Kontinuerliga starter

Växjö
Kontinuerliga starter

Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Växjö

Barnskötare / Elevassistent yrkesutbildning Växjö

Vill du ha ett viktigt, givande och roligt arbete? Då ska du arbeta som barnskötare inom förskoleverksamhet. Denna utbildning utvecklar dina kunskaper i pedagogik och dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter i pedagogiska miljöer. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området. 

Barn och fritid yrkesutbildning Växjö läser du i klassrum eller som lärling på en arbetsplats. Du kan kombinera arbete med studier. I utbildningen ingår även praktik (APL) där du får testa dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig ännu mer om yrket.

Kurspoäng: 1300 poäng
Längd: ca 50 veckor
Studieformer: Klassrum, Lärling

Förkunskaper

Godkänt betyg i svenska som andraspråk/svenska grund och förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Omfattning

  • Grundläggande kurser 900 poäng
  • Fördjupning Barnskötare 400 poäng

Studieformer

Klassrum
Du deltar i lärarledd undervisning i grupp på skolan 2-3 dagar per veckan. Övriga dagar studerar du på egen hand exempelvis via vår webbaserade lärplattform. Du har också möjlighet att delta i flexibelt klassrum på plats i skolan.

Lärling
Minst 70 procent av den totala studietiden sker på en arbetsplats. Antalet platser inom lärlingsutbildning är begränsade så du kanske inte får möjlighet att läsa just den studieformen. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Vid yrkesutbildning i klassrum så har du praktikperioder som genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du är ute i en förskola 2-5 veckor och däremellan studerar du i skolan. Vid lärlingsutbildning så genomförs minst 70 procent av den totala studietiden på en arbetsplats. Antalet platser inom lärlingsutbildning är begränsade så du kanske inte får möjlighet att läsa just den studieformen.

Utdrag ur belastningsregister

För att få praktisera och arbeta inom skola- och barnomsorg krävs två olika godkända utdrag ur polisens belastningsregister.
– för arbete inom skola eller förskola (442.5)
– kontroll av belastningsregister (442.3)
Breven ska visas upp oöppnade i samband med eventuell intervju.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. 

Inriktningar

En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill fördjupa dig inom.

Barnskötare
Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

Elevassistent
Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN.

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har goda möjligheter till arbete under de närmaste åren. Tillgången på barnskötare förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Behovet av barnskötare har också har ökat med anledning av bristen på förskollärare.

KUI Växjö utbildningscenter

Välkommen till KompetensUtvecklingsInstitutet i Växjö. Vårt utbildningscenter ligger på Framtidsvägen 10 B i Videum Science Park.Vi erbjuder gymnasial yrkesutbildning (Komvux) inom Vård & omsorg samt Barn & fritid på uppdrag av Växjö och Markaryds kommun. Vi erbjuder även validering inom Barn & fritid på uppdrag av Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommun.

Drop-in på skolan varje torsdag kl 13.00-15.00

För mer information om Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Växjö, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Växjö

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Du kanske också är intresserad av: