Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Djurvårdare

Dille Gård
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Krokom
35 veckor
Heltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: Kontakta oss - Krokom
Djurvårdare - Vuxenutbildning

Djurvårdare

Vill du jobba som djurvårdare med lite extra fokus på djurens hälso – och sjukvård?

På Dilles vuxenutbildning till djurvårdare får du en bredd inom djursjukvård men också inom djurvård, etologi och artkunskap.

Efter avslutad utbildning är du djurvårdare med utökad behörighet. Du har då möjlighet att få jobb på exempelvis kliniker eller djursjukhus, i häststall, inom hundnäringen, i zooaffärer eller som djurvårdare på djurparker. Välutbildad djurvårdspersonal är efterfrågad på arbetsmarknaden, särskilt med examen som djurvårdare med utökad behörighet.

Djurvårdare med utökad behörighet

På utbildningen till djurvårdare har du möjlighet att ta Jordbruksverkets grundkurs i läkemedelshantering, D9. Då får du en utökad behörighet inom yrket och kan direkt efter utbildningen jobba på djursjukhus och djurkliniker.

Med D9 får du behörighet att ge läkemedel via injektioner (sprutor), administrera dropp, ta blodprov och andra kunskaper som behövs för att jobba som veterinärassistent. Det som är unikt med Dilles D9-utbildning är att vi ger möjlighet till behörighet inom stordjur, smådjur och exotiska djur. Dessutom utökar vi med kunskap om läkemedel, sjukdomslära och anatomi/fysiologi.

Distansundervisning

All teori presenteras i Moodle, vårt digitala system för distansutbildning. Teorin presenteras i form av slides eller inspelade föreläsningar och instruktionsfilmer. Du kan i viss mån styra tempot själv men det går exempelvis inte att utföra tester om du inte gått igenom föreläsningarna som presenteras innan.

Kunskapstester och självtester görs också i Moodle. Du lämnar här även in arbeten av reflekterande karaktär som bedöms av lärare. Lärare kan vid behov hålla liveförläsningar via Moodle och systemet möjliggör för dig som student att lämna in filmmaterial över utförda praktiska moment såsom hantering av djur, inredning och skötsel av djurutrymmen, bandagering etc.

Lärare finns tillgängliga för handledning på schemalagda tider vardagar via länk eller via mail under hela utbildningen.

För mer information om Djurvårdare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Praktik

Under 15% av utbildningen gör du praktik på en arbetsplats som ger dig insikt i branschen. Här får du arbeta med momentlistor för de praktiska moment som skall utföras under utbildningen. Under praktiken för du loggbok som en dokumentation av ditt arbete. Det kommer skilja sig åt mellan praktikplatser vilka praktiska moment du kan utföra där och beroende på detta planeras 3-4 inneveckor för övning och praktiska prov. Vid behov kan du boka in dig för ytterligare tid för detta. Dessa praktiska övningar och prov kan ske på Dille, utanför Göteborg eller i vis mån i Stockholm.

Vi uppmanar att du själv, efter inledande samtal med kursansvarig, söker dig till en praktikplats inom en bransch och geografiskt område du önskar vara. Dille erbjuder även ett stort kontaktnät för praktikplatser på stora och små kliniker/djursjukhus, hund – och häststall, rehabiliteringsföretag, djurparker, zooaffärer med mera.

Utbildningens innehåll

I vuxenutbildningen Djurvård Distans varvar vi teori och praktik för att du ska lära dig på bästa sätt. I den teoretiska delen ingår sjukdomskunskap för olika arter, läkemedelskunskap, läkemedelsräkning och allmän hygienlära.

Detta är dock enbart fördjupningen, först får du en gedigen grund inom etologi, lagstiftning, djurskötsel, hantering och artkunskap att stå på. Du får lära dig om de olika sällskapsdjurens beteende och behov, hur de bör hållas för att må bra och hur vi kan arbeta med att minska stress genom rätt hantering, miljöberikning och träning. Vi tar del av intervjuer och föreläsningar med exempelvis veterinärer, djursjukskötare, etologer och djurtränare för att bredda kunskaperna.

I kurserna ingår många praktiska moment såsom grundläggande djurskötsel, hantering, etologiska studier, hälsokontroll för olika djurslag och djursjukvårdande arbetsuppgifter som blodprov, injektioner och provtagning på olika djurarter. Andra moment som ingår är hantering av vanligt förekommande utrustning, materialvård, journalföring och smittskydd.

Praktiska examinationer ingår i olika moment inom både djurskötsel – och hantering samt djursjukvårdsövningar. Om du inte gör praktik på djursjukhus eller klinik ges du möjlighet till att öva på, samt examineras i, dessa moment under inneveckorna.

Kurspaket

Djurvård 35 veckor – helfart

Sällskapsdjur 1, 100 p
Sällskapsdjur 2, 100 p
Djurens biologi, 100 p
Djur specialisering, Djurvårdande verksamhet, 100 p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2, 200 p

Totalt 700 p

Ansökan

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

Dille Gård

Naturnära utbildningar

På Dille Gård kan du läsa gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller yrkeshögskola i de gröna näringarna. Vi som jobbar här brinner lika mycket som våra elever för våra ämnesområden. Vi tror att kunskap växer med intresse och engagemang. Under studietiden på Dille varvar...


Läs mer om Dille Gård och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Djurvårdare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Dille Gård

Dille 226
83695 ÅS