Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Urban mobilitet och gatans roll

Berghs School of Communication
Sammanfattning
Enskilda kurser (Komvux)
Stockholm
18 timmar
29 375 SEK inkl. moms
Svenska
Berghs School of Communication

Urban mobilitet och gatans roll

Brinner du också för staden som plats för alla och vill få ökad förståelse för de ingående delarna? På denna kurs kommer du att fördjupa din kunskap om gatans roll och urban mobilitet genom diskussioner och skissarbeten.

Om kursen

Idag bor nästan 90% av Sveriges befolkning i städer, och siffran antas öka.
Ökad andel befolkning i städerna ställer allt högre krav på planeringen av våra städer. Gator utgör idag 25 % av städernas ytor vilket ställer allt högre krav på yteffektivitet och flexibilitet.

I Sverige arbetar vi utifrån Agenda 2030 där mål 11 handlar om hållbara samhällen. Hållbar stadsutveckling handlar om att samarbeta i såväl planering, projektering och byggnation mellan aktörer och för att skapa trygga, säkra och hållbara samhällen för och med stadens invånare. I städerna har gator och de offentliga rummen en särskilt viktig plats vilket ställer höga krav på gestaltning och funktion.

Under kursen kommer du bli fullmatad med kunskap och inspiration hur dagens städer planeras och utformas. Du kommer lära dig om vilka processer som styr, och vad man ska tänka på när man ritar en gata. Genom praktiska moment så som skissarbete, stadsvandring och medborgardialog kommer du få prova på rollen som gestaltare av stadsrum.

Ni kommer att i en gruppuppgift tillsammans utforma framtidens stad. Genom att jobba i olika skalor och på olika platser kommer ni utforska gatans rum och funktioner. Ni kommer att arbeta med ett innerstadskvarter som ska omvandlas. Gruppen får välja vilken skala man vill jobba i: kvarter, gata eller detalj. Målet är att få fram kreativa och konkreta förslag för hur stadsrummet kan utvecklas.

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Den riktar sig till dig som vill få ökad förståelse och insikt om våra stadsrum. Du kan exempelvis jobba på en kommun eller ett entreprenad- eller fastighetsbolag. Du kan till vardags tex vara beställare, utförare eller kommunikatör.

Urban Design & Planning

Detta är en kurs inom Berghs nya utbildningsområde – Urban Design & Planning. Ingången är är Human Centered Design, och metoder används för att visualisera och skapa prototyper. Fokus ligger på att lyfta olika perspektiv, få igång samverkan, nyttja kreativitet och kommunikation. På Berghs är alla föreläsare yrkesverksamma med uppdrag att ge kunskap, inspirera och dela med sig av verktyg och modeller inom området. Vårt perspektiv är arbeta integrerat med föreläsare från olika områden och vi nyttjar ofta case i undervisningen. Kursen försöker alltid få med olika perspektiv: ekonomiskt, socialt och miljö. Vi tror på att det som utvecklas ska skapa ekonomisk nytta samtidigt som det ger människor mervärde och bidrar till att lösa en samhällsutmaning.

Berghs School of Communication

Kraft att utvecklas – igår, idag, imorgon

Berghs School of Communication älskar all form av kommunikation och vi drivs av att se människor utvecklas! Vårt mål är att fortsätta utbilda framtidens bästa kommunikatörer, det har vi gjort sedan 1941. Berghs ligger i centrala Stockholm och erbjuder strategisk och...


Läs mer om Berghs School of Communication och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Berghs School of Communication

Berghs School of Communication

Bobergsgatan 48
115 47 Stockholm

Tel: 08-587 550 00
Fax 08-587 550 10
www.berghs.se