Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Socialt hållbara städer

Berghs School of Communication
Sammanfattning
Enskilda kurser (Komvux)
Stockholm
24 timmar
33 125 SEK inkl. moms
Svenska
Berghs School of Communication

Socialt hållbara städer

Hur kan vi säkerställa att våra städer är socialt hållbara, levande, attraktiva och inkluderande? Det är dags att samskapa och utveckla platser och städer för människor med människor.

Om kursen

Vi måste förstå de olika perspektiven hos olika människor i våra städer. Vi behöver involvera de som bor, lever eller verkar i våra stadsutvecklingsprocesser och ta hänsyn till deras behov och drömmar. Enligt FN väntas ca 70 % av världens befolkning bo i städer år 2050. 

På den här kursen får du förståelse om människors olika perspektiv, praktisk kunskap och konkreta verktyg för att utveckla en samskapande process för att planera, gestalta och skapa upplevelser i städer, för alla människor. 

Vi kommer att utforska dessa nyckelfrågor tillsammans:

• Hur och när bör vi involvera människor i stadsplanering och designprocesser?

• Vilka perspektiv måste vi ta hänsyn till när vi skapar städer? Och varför behöver vi göra det?

• Garanterar en universell stadsplanering och design levande, attraktiva och inkluderande städer för människor?

• Hur kan vi uppgradera en befintlig process till en mer inkluderande och samskapande process med människor?

• Hur förklarar vi för människor komplexa stadsplanerings- och designprojekt med hjälp av kommunikation och Storytelling?

Denna fyradagars kurs bygger på grupparbete, på verkliga platser i Stockholm. Syftet är att tillämpa kunskap, modeller och verktyg i praktiken. Vi kommer att fokusera på att förstå varför det är viktigt att överväga och involvera människor i stadsplanering och designprocess.

Vi kommer att lyssna på experter som föreläser i ämnet. Senare kommer du att arbeta i grupp med att observera, analysera, utvärdera och utveckla en befintlig plats/område genom att använda verktyg och även genom att genomföra dialoger med människor på plats/område. Det kommer att finnas tid för gruppdiskussioner, presentationer, att dela din egen reflektion och göra din call to action. Du kommer att kunna ta med dina egna stadsplanering- och gestaltnings processer som du arbetar med idag och uppgradera dem till en samskapande process.

Vem är kursen för?

Du är yrkesverksam inom området och intresserad av eller arbetar med stadsutveckling ur social hållbarhetsaspekt och/eller planerar och designar inkluderande rum, platser och städer för alla människor.

Urban Design & Planning

Detta är en kurs inom Berghs nya utbildningsområde – Urban Design & Planning. Ingången är är Human Centered Design, och metoder används för att visualisera och skapa prototyper. Fokus ligger på att lyfta olika perspektiv, få igång samverkan, nyttja kreativitet och kommunikation. På Berghs är alla föreläsare yrkesverksamma med uppdrag att ge kunskap, inspirera och dela med sig av verktyg och modeller inom området. Vårt perspektiv är arbeta integrerat med föreläsare från olika områden och vi nyttjar ofta case i undervisningen. Kursen försöker alltid få med olika perspektiv: ekonomiskt, socialt och miljö. Vi tror på att det som utvecklas ska skapa ekonomisk nytta samtidigt som det ger människor mervärde och bidrar till att lösa en samhällsutmaning.

Berghs School of Communication

Kraft att utvecklas – igår, idag, imorgon

Berghs School of Communication älskar all form av kommunikation och vi drivs av att se människor utvecklas! Vårt mål är att fortsätta utbilda framtidens bästa kommunikatörer, det har vi gjort sedan 1941. Berghs ligger i centrala Stockholm och erbjuder strategisk och...


Läs mer om Berghs School of Communication och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Berghs School of Communication

Berghs School of Communication

Bobergsgatan 48
115 47 Stockholm

Tel: 08-587 550 00
Fax 08-587 550 10
www.berghs.se