Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Innovationsledning för hållbar stadsutveckling

Berghs School of Communication
Sammanfattning
Enskilda kurser (Komvux)
Stockholm
18 timmar
29 375 SEK inkl. moms
Svenska
Berghs School of Communication

Innovationsledning för hållbar stadsutveckling

Världen blir alltmer komplex och vi står inför stora samhällsutmaningar. För att lyckas med omställningen till hållbara städer och samhällen krävs nya arbetssätt och samverkansformer.
Få kunskap i hur du kan leda i förändring och driva innovationsprocesser för att framtidssäkra din organisation och bidra till en hållbar stadsutveckling.

Om kursen

Framtidens utmaningar kräver nya arbetssätt och innovativa lösningar. Städer är viktiga möjliggörare för att klara av den omställning som behöver ske för att nå målen i Agenda 2030. Samhällsutvecklarens roll förändras och kommuner går från en traditionellt förvaltande roll till en mer utvecklings- och kundorienterad.

Detta är en omställning och kulturresa för hela offentlig sektor. För att lyckas behöver kommuner tillsammans med andra aktörer - näringsliv, kommunala bolag, akademi och civilsamhälle – öka sin innovationsledningsförmåga och hitta samverkans- och affärsformer som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling.

I den här kursen får du inspiration och insikter som du kan ta med dig in i din nuvarande yrkesroll och arbetsplats. Vi kommer tillsammans arbeta med innovationsmodeller och olika verktyg. Du får därmed kunskaper i innovationsledning, hur du kan leda i förändring och framtidssäkra din organisation och stad, driva innovationsprocesser för värdeskapande nya lösningar och visa på kopplingen mellan innovation och hållbar stadsutveckling.

Kursen ger dig en förståelse för hur du, inte bara kan vara en del av förändringen, utan också hur du kan leda den. Kursen fokuserar på alla dimensioner av hållbarhet - social, ekologisk och ekonomisk – och tar utgångspunkten i ett systemperspektiv.

Vem är kursen för?

För dig som jobbar med stads- och samhällsutveckling och/eller innovation och utveckling. Du kan t.ex. vara samhällsplanerare, stadsplanerare, ha en ledande befattning inom kommun, region och kommunala bolag, hållbarhetsansvarig, innovationsledare eller verksamhetsutvecklare. Inga förhandskunskaper i innovationsledning krävs.

Urban Design & Planning

Detta är en kurs inom Berghs nya utbildningsområde – Urban Design & Planning. Ingången är är Human Centered Design, och metoder används för att visualisera och skapa prototyper. Fokus ligger på att lyfta olika perspektiv, få igång samverkan, nyttja kreativitet och kommunikation. På Berghs är alla föreläsare yrkesverksamma med uppdrag att ge kunskap, inspirera och dela med sig av verktyg och modeller inom området. Vårt perspektiv är arbeta integrerat med föreläsare från olika områden och vi nyttjar ofta case i undervisningen. Kursen försöker alltid få med olika perspektiv: ekonomiskt, socialt och miljö. Vi tror på att det som utvecklas ska skapa ekonomisk nytta samtidigt som det ger människor mervärde och bidrar till att lösa en samhällsutmaning.

Berghs School of Communication

Kraft att utvecklas – igår, idag, imorgon

Berghs School of Communication älskar all form av kommunikation och vi drivs av att se människor utvecklas! Vårt mål är att fortsätta utbilda framtidens bästa kommunikatörer, det har vi gjort sedan 1941. Berghs ligger i centrala Stockholm och erbjuder strategisk och...


Läs mer om Berghs School of Communication och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Berghs School of Communication

Berghs School of Communication

Bobergsgatan 48
115 47 Stockholm

Tel: 08-587 550 00
Fax 08-587 550 10
www.berghs.se