Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Svenska som andraspråk 1

Astar
Sammanfattning
Enskilda kurser (Komvux)
Västerås
100p
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: Löpande - Västerås

Svenska som andraspråk 1

Utveckla din svenska med Astar!

Flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället, och genom att jämföra språkkunskaper och språkliga erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla en bättre förståelse av vilken funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande.

Undervisningen i svenska som andraspråk syftar till att du utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Du ges möjlighet att reflektera över din egen flerspråkighet och dina förutsättningar att utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.

I undervisningen får du tillfälle att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. 

I kursen får du lära dig bland annat:

  • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
  • Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
  • Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.
  • Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftlig språk.
  • Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
För mer information om Svenska som andraspråk 1, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker via din hemkommun.

Examen & Intyg

Diplom

Astar

Astar

Astar är ett av Sveriges största utbildningsföretag. Hos oss lär du dig ett yrke från grunden med erfarna lärare och handledare, samtidigt som du knyter viktiga kontakter under din utbildning som kan hjälpa dig att hitta jobb. Efter din utbildning...


Läs mer om Astar och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Svenska som andraspråk 1

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Du kanske också är intresserad av: