Grundläggande kurser – nivå träningsskola

Anders Ljungstedts vuxenutbildningar
Sammanfattning
Komvux som särskild utbildning (Lärvux)
Linköping
Klassrum
3 år
Deltid
Startdatum: Vår 2023 - Linköping

Kursinnehåll

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 1200 vp

Svenska - bas 1 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Träna på att utrycka sig
 • Samtala och lyssna på varandra
 • Läsa och skriva enkla ord för hand eller på dator
 • Använda texter och bilder för att skapa berättelser

Svenska - bas 2 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Träna på att utrycka sig
 • Samtala och lyssna på varandra
 • Läsa och skriva enkla ord för hand eller på dator
 • Använda texter och bilder för att skapa berättelser

Svenska som andraspråk – bas 1 300 vp (2 h/v -3 år)

Lite av innehållet:

 • Träna på att prata med andra
 • Lära sig ordbilder
 • Skriva för hand och med digitala verktyg

Svenska som andraspråk – bas 2 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Träna på att prata med andra
 • Lära sig ordbilder
 • Skriva för hand och med digitala verktyg

Kreativ kommunikation 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Läsa och samtala om böcker
 • Dramatisera olika känslor
 • Tolka kroppsspråk och gester
 • Titta på teater

Söka information 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Tolka symboler
 • Förstå enkla instruktioner
 • Använda surfplatta och dator
 • Söka information i tidningar och på internet

Engelska – bas 100 vp (2 h/v - 1 år)

Lite av innehållet:

 • Tolka enkla ord och uttryck
 • Skriva ord för hand eller på dator
 • Lyssna på musik
 • Titta på film

INDIVID OCH SAMHÄLLE 1200 vp

Eget boende 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Städa och tvätta
 • Källsortera
 • Använda olika verktyg, redskap och maskiner som finns i ett hem

Laga lätt 200 vp (2 h/v - 2 år)

En praktisk kurs med lite av innehållet:

 • Laga enklare måltider
 • Duka och göra en trevlig måltid
 • Lära om hygien och rengöring i köket

Vardagsrutiner 200 vp (2 h/v - 2år)

En teoretisk kurs med lite av innehållet:

 • Rutiner och planering av inköp
 • Lära om mat och hälsa
 • Lära om hygien och rengöring i köket

Historia och religion 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Lära om historia i närmiljön
 • Få kunskap om tradition och högtider
 • Lära om kristendomen i det svenska samhället
 • Få kunskap om andra världsreligioner 

Vårt samhälle - vår värld 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Få kunskap om närmiljön
 • Lära om olika samhällsfunktioner, till exempel räddningstjänst och sjukvård
 • Följa aktuella frågor och debatter i samhället och omvärlden
 • Samtala om platser i Sverige och världen 

Livsfrågor 200 vp (2 h/v - 2 år)

Lite av innehållet:

 • Samtala om viktiga frågor, till exempel:
  • gott och ont
  • rätt och orätt
  • kamratskap, religioner och könsroller
 • Samtala kring demokrati och människors lika värde
 • Studera och diskutera olika slags reklam

NATUR OCH MILJÖ 1200 vp

Natur 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Uppleva naturen under fyra årstider
 • Ta miljöansvar
 • Sortera och jämföra föremål utifrån egenskaper
 • Lära om kretslopp i naturen

Må bra 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Lära om kroppen – hur den fungerar
 • Samtala om motion och stress
 • Samtala om känslor och relationer 
 • Lära om vardagliga tekniska föremål

Matematik – bas 1 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Ordna tal i storleksordning
 • Lära om olika geometriska figurer
 • Träna olika räknesätt i praktiska situationer
 • Sortera mynt och sedlar efter värde
 • Träna på att betala
 • Använda olika tidsord

Matematik – bas 2 300 vp (2 h/v - 3 år)

Lite av innehållet:

 • Ordna tal i storleksordning
 • Lära om olika geometriska figurer
 • Träna olika räknesätt i praktiska situationer
 • Sortera mynt och sedlar efter värde
 • Träna på att betala
 • Använda olika tidsord

Om utbildningen

Grundläggande kurser – nivå träningsskola

Här hittar du alla grundläggande kurser som du kan läsa på nivån motsvarande träningsskola.

För mer information om Grundläggande kurser – nivå träningsskola, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Anders Ljungstedts vuxenutbildningar

Anders Ljungstedts vuxenutbildningar

På Anders Ljungstedts vuxenutbildningar erbjuder vi ett flertal vuxenutbildningar på gymnasienivå, YH-utbildningar till helikoptertekniker och el- och avioniktekniker samt Komvux som särskild utbildning. Om du är mantalsskriven i annan kommun än Linköping så måste du ha ett godkännande från din...


Läs mer om Anders Ljungstedts vuxenutbildningar och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundläggande kurser – nivå träningsskola

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Anders Ljungstedts vuxenutbildningar

Anders Ljungstedts Gymnasium
581 81 Linköping