Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Undersköterska, i klassrum eller distans

ABF Stockholm Komvux & SFI
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Distans, Stockholm, Liljeholmen
65 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Stockholm, Liljeholmen
2021-03-15

Distans
2021-03-15

Undersköterska, i klassrum eller distans

Skaffa dig behörighet att jobba som undersköterska!

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med omvårdnad och som vill komma ut i yrket direkt efter avslutade studier. Utbildningen ger dig behörighet att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller psykiatrisk verksamhet, beroende på vilken fördjupning du väljer.

Efterfrågan på arbetstagare inom hälso- och sjukvård förväntas öka och möjligheterna till arbete som undersköterska beräknas vara mycket goda.

UNDERVISNINGSFORMER
Du kan läsa i klassrum eller på distans. Väljer
du att läsa på distans är du givetvis välkommen till de lektioner som erbjuds. Lektionerna hålls dagtid.

LÄRARE
Våra lärare har specialistutbildning inom de ämnen som de undervisar i. De är också ute och arbetar kliniskt och är uppdaterade gällande det senaste inom omvårdnad.

BÅDE TEORI OCH PRAKTIK
Lektionernas teori kombineras med praktiska moment på skolan. För detta ändamål har vi ett klassrum som påminner om ett rum på sjukhus. HLR (Hjärt- Lungräddning) samt HLR med defibrillator ingår i utbildningen.

APL, ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Vi erbjuder APL vid inte mindre än tre olika tillfällen under din utbildning. Då får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska moment samt utöva omsorg och omvårdnad med handledning av personal. Alla APL-placeringar ordnas av ABF Stockholm och är kvalitetssäkrade.

För mer information om Undersköterska, i klassrum eller distans, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Utbildningens upplägg
Grundutbildningen är på 1050 poäng och tar ungefär ett år att slutföra. Därefter läser du en fördjupning som motsvarar 450 poäng. Hela utbildningen inom vård och omsorg tar 65 veckor att genomföra och är på totalt 1500 poäng.

GRUNDUTBILDNING
- Vård- och omsorgsarbete 1 200 poäng
- Hälsopedagogik 100 poäng
- Etik och människans livsvillkor 100 poäng
- Medicin 1 150 poäng
- Psykologi 1 50 poäng
- Psykiatri 1 100 poäng
- Specialpedagogik 1 100 poäng
- Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng
- Svenska som andraspråk 1 100 poäng

FÖRDJUPNINGAR
Hälso- och sjukvård
Du får kunskap inom anatomi, fysiologi, olika sjukdomar, läkemedelslära och omvårdnad vid akut omhändertagande. Du gör din praktik på ett sjukhus, en vårdcentral eller inom hemsjukvården. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta på sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvården.

Kurser som ingår:

Medicin 2                                                                   100 p

Hemsjukvård                                                             100 p

Akutsjukvård                                                              200 p

Samhällskunskap 1a1                                                 50 p

Gymnasiearbete (valbar)                                           100 p        


Äldreomsorg
Inom denna fördjupning lär du dig om äldres hälsa och livskvalitet, specifik omvårdnad inom äldreomsorg, sjukdomslära och vård i livets slutskede samt omvårdnad vid demens. Du gör din praktik inom äldreomsorgen.

Kurser som ingår:

Kost måltid och munhälsa                                    100 p

Vård och omsorg vid demens                              100 p

Äldres hälsa och livskvalitet                                 200 p

Samhällskunskap 1a1                                           50 p

Gymnasiearbete (valbar)                                     100 p


Psykiatrisk vård
Här lär du dig om olika orsaker till att psykisk ohälsa uppstår samt faktorer som påverkar psykisk ohälsa. Du får också kunskap om rättspsykiatrins samhällsskyddande verksamhet, förmåga att se människan bakom brottet och kunskap om psykiatrins olika stödåtgärder i samhället. Din praktik gör du inom slutenpsykiatrin eller öppenvården.

Kurser som ingår:

Samhällsbaserad psykiatri                                     100 p

Rättspsykiatri                                                         100 p

Psykiatri 2                                                              200 p

Samhällskunskap 1a1                                             50 p

Gymnasiearbete (valbar)                                       100 p     


VALBARA KURSER
Vi erbjuder följande valbara kurser:
- Gymnasiearbete 100 p
- Räddningsmedicin 100 p
- Teknik inom vård och omsorg 100 p

Individuell studieplan

Vi stödjer dig utifrån dina individuella förutsättningar, erfarenheter och färdigheter och när du börjar hos oss upprättar vi  tillsammans med dig en individuell studieplan. Vi gör en kartläggning där eventuella behov av anpassningar och stöd ses över. Din lärare kommer att ha återkommande samtal med dig om dina kunskapsmål och stödjer dig under kursen. Handledning ges kontinuerligt och vid behov. Du får snabb återkoppling på dina uppgifter av din lärare för att komma vidare i dina studier.

Vi har ett nära samarbete med IT-pedagog och du kommer att erbjudas utbildning i vår digitala elevplattform

Så ansöker du

Behörighetskrav

Du som söker behöver ha godkända betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.
I utbildningen ingår Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap om du saknar betyg i dessa kurser

Så här ansöker du!

Du ansöker till utbildningen via Komvux i din hemkommun – välj ABF Stockholm som skola.  För närvarande kan du som är skriven i Stockholm söka denna utbildning.

Examen & Intyg

BETYG
Samtliga kurser leder till behörighetsgivande betyg och efter avslutad utbildning får du ett samlat betygsdokument.

EFTER UTBILDNINGEN
Efter genomförd utbildning inom vård och omsorg kan du direkt påbörja din yrkesbana som undersköterska. Det finns ett stort behov av personal inom vården. Många av dem som läser till undersköterska blir erbjudna jobb redan under sin APL.

ABF Stockholm Komvux & SFI

ABF Stockholm Komvux & SFI

En komvuxutbildning för dig i Stockholm

ABF Stockholm Komvux anordnar vuxenutbildning i samarbete med de flesta kommuner i Stockholmsområdet. OBS! Distanskurser och vård- och omsorgsutbildningarna kan endast ansökas av dig som är folkbokförd i Stockholms kommun! ABF Stockholm Komvux har ett stort antal kurser på grundläggande och...


Läs mer om ABF Stockholm Komvux & SFI och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska, i klassrum eller distans

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

ABF Stockholm Komvux & SFI

Sveavägen 41
111 40 Stockholm


Du kanske också är intresserad av: