Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Undersköterska, i klassrum eller distans

ABF Stockholm Komvux & SFI
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Distans, Stockholm, Stockholm, Liljeholmen
65 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Stockholm, Liljeholmen
2022-08-01

Stockholm, Liljeholmen
2022-10-10

Distans
2022-08-01

Distans
2022-10-10

Undersköterska, i klassrum eller distans

Skaffa dig behörighet att jobba som undersköterska!

Utbildningen ger dig behörighet att arbeta som undersköterska inom många olika vård- och omsorgsverksamheter, till exempel hälso- och sjukvård, äldreomsorg, LSS (funktionsnedsättningsområdet) och psykiatri. Det finns ett stort behov av personal inom de flesta av dessa verksamheter och många av dem som läser till undersköterska blir erbjudna anställning direkt efter avslutad utbildning. Utbildningarna är studiemedelsberättigade enligt CSN.

UNDERVISNING
Utbildningen tar cirka 65 veckor (tre terminer) att genomföra och består av kurser på sammanlagt 1500 poäng. Kurserna är varierande och ger dig kunskaper om de flesta olika typer av verksamheter där undersköterskor arbetar. Om du inte har kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 så ingår även de.

BÅDE TEORI OCH PRAKTIK
Lektionernas teori kombineras med praktiska moment på skolan. För detta ändamål har vi ett klassrum som påminner om ett rum på sjukhus. HLR (Hjärt- Lungräddning) samt HLR med defibrillator ingår i utbildningen.

APL, ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Utbildningen innehåller APL (praktik) som innebär att du lär dig yrket tillsammans med en handledare i en eller flera vård- och omsorgsverksamheter. Under APL följer du handledarens arbetstider, vilket i regel innebär en del tidiga morgnar, sena kvällar, och vissa helgpass. APL är en obligatorisk och viktig del av lärandet i utbildningarna.

För mer information om Undersköterska, i klassrum eller distans, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Kurser som ingår i utbildningen (1500 poäng):

Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng

Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng

Gerontologi och geriatrik, 100 poäng

Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng

Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng

Omvårdnad 1, 100 poäng

Omvårdnad 2, 100 poäng

Psykiatri 1, 100 poäng

Psykiatri 2, 100 poäng

Psykologi 1, 50 poäng

Social omsorg 1, 100 poäng

Social omsorg 2, 100 poäng

Vård- och omsorg specialisering, 100 poäng

Svenska 1*, 100 poäng

eller

Svenska som andra språk 1*, 100 poäng

Samhällskunskap 1a1*, 50 poäng

*) De här kurserna läser du om du saknar godkänt betyg sedan tidigare.

Individuell studieplan

Vi stödjer dig utifrån dina individuella förutsättningar, erfarenheter och färdigheter och när du börjar hos oss upprättar vi  tillsammans med dig en individuell studieplan. Vi gör en kartläggning där eventuella behov av anpassningar och stöd ses över. Din lärare kommer att ha återkommande samtal med dig om dina kunskapsmål och stödjer dig under kursen. Handledning ges kontinuerligt och vid behov. Du får snabb återkoppling på dina uppgifter av din lärare för att komma vidare i dina studier.

Vi har ett nära samarbete med IT-pedagog och du kommer att erbjudas utbildning i vår digitala elevplattform

Så ansöker du

Behörighetskrav
Du som söker behöver ha godkända betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.
I utbildningen ingår Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap om du saknar betyg i dessa kurser

Så här ansöker du!
Du ansöker till utbildningen via Komvux i din hemkommun – välj ABF Stockholm som skola. 

Examen & Intyg

BETYG
Samtliga kurser leder till betyg och efter avslutad utbildning får du ett samlat betygsdokument.

EFTER UTBILDNINGEN
Efter genomförd utbildning inom vård och omsorg kan du direkt påbörja din yrkesbana som undersköterska. Det finns ett stort behov av personal inom vården. Många av dem som läser till undersköterska blir erbjudna jobb redan under sin APL.

ABF Stockholm Komvux & SFI

En komvuxutbildning för dig i Stockholm

ABF Stockholm Komvux anordnar vuxenutbildning i samarbete med de flesta kommuner i Stockholmsområdet. OBS! Distanskurser och vård- och omsorgsutbildningarna kan endast ansökas av dig som är folkbokförd i Stockholms, Huddinge, Botkyrka eller Salems kommun.  ABF Stockholm Komvux har ett stort antal...


Läs mer om ABF Stockholm Komvux & SFI och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska, i klassrum eller distans

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

ABF Stockholm Komvux & SFI

Sveavägen 41
111 40 Stockholm