två personer som pratar med varandra

Yrkesutbildningar

Vad är en yrkesutbildning och hur funkar det med ansökan, upplägg och kostnad? Vi reder ut alla dessa frågor nedan!

Yrkesutbildningar är kortare utbildningar som leder till en yrkestitel. Utbildningarna är oftast inte längre än ett par månader men kan vara allt från två veckor upp till ett par år, det beror helt på vilken yrkestitel man får i slutet och hur skolan som håller i utbildningen har valt att lägga upp innehållet.

Yrkesutbildningar ges oftast av privata företag och det finns då ingen statlig myndighet som granskar innehållet. Många yrkesutbildningar innehåller någon form av praktik på en extern arbetsplats för att man ska få chans att lära sig yrket i praktiken och inte bara i teorin under utbildningen.

Hur är en yrkesutbildning upplagd?

Det finns yrkesutbildningar inom de flesta utbildningsområdena, i allt ifrån bar/servering till vård/omsorg. Det är ett bra alternativ för dig som på så kort tid som möjligt vill bli färdigutbildad och har möjlighet att betala för din utbildning.

Yrkesutbildningar kan skilja sig mycket från de klassiska akademiska utbildningarna. För vissa är det en positiv aspekt då de traditionella undervisningsmetoderna inte passar alla. Ett vanligt upplägg är istället att man varvar teoretiska och praktiska moment under utbildningen. I flera utbildningar är det till och med så att det ingår mer praktisk än teoretisk undervisning, antingen ges den direkt på skolan eller på ett externt företag. Praktiken är en jättebra chans för dig som student att skaffa dig erfarenhet och knyta viktiga kontakter med arbetslivet.

Kan jag lita på att yrkesutbildningen jag väljer är bra?

Det finns några olika saker du som blivande student bör undersöka innan du påbörjar en yrkesutbildning. Detta för att säkra att utbildningen håller en viss kvalitet. Om yrkesutbildningen ges av en folkhögskola, ett universitet, YH-anordnare eller en annan institution som går under statlig tillsyn, måste utbildningen uppfylla vissa kriterier för att få erbjudas. Det ger dig en viss trygghet.

Om utbildningen däremot ges av en privat anordnare, förening eller ett företag, bör du undersöka om den är godkänd av yrkesområdets branschorganisation och huruvida utbildningen ger ett nationellt eller internationellt godkänt diplom eller liknande. Det kan också vara en god idé att läsa recensioner från tidigare studenter och liknande.

ögonbryns behandling

Ger yrkesutbildningen någon examen?

Om du vill att din utbildning ska leda till en examen måste du undersöka detta noga på egen hand. Ta reda på vilken examen den ger och om den examen som utfärdas är godkänd av yrkets branschorganisation och om den är nationellt och internationellt godkänd.

Vad kostar det att läsa en yrkesutbildning?

Att läsa en yrkesutbildning kan vara kostnadsfritt, men i de flesta fall så kostar det. Vad utbildningen kostar beror på vem som är utbildningsanordnare och vilken typ av utbildning det är. Är det en utbildning som går under statlig tillsyn så är det vanligt att de är kostnadsfria och studiemedelsberättigande genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN. För de yrkesutbildningar som inte berättigar till studiestöd erbjuds ibland hjälp att ta lån via en bank som utbildningsanordnaren har ett samarbete med, både för levnadskostnader och för studieavgiften.

Leder en yrkesutbildning till jobb?

Precis som med alla utbildningar finns ingen garanti på att yrkesutbildningen leder till arbete efter avslutade studier. Chanserna brukar dock vara goda tack vare att de flesta yrkesutbildningar ger dig både teoretisk och praktisk erfarenhet, vilket många arbetsgivare efterfrågar. Efter din yrkesutbildning har du även möjligheten att starta eget företag. En del yrkesutbildningar innehåller till och med delmoment som berör företagande och entreprenörskap.

Vill du veta hur arbetsmarknaden ser ut i det område du vill utbilda dig inom? Då kan du kontakta yrkesområdets branschorganisation eller läsa Statistiska Centralbyråns arbetskraftsbarometer (där de genom statistiska undersökningar redovisar olika yrkestitlars framtidsutsikter).

Känns det som att en yrkesutbildning kan vara något för dig? Förhoppningsvis hittar du något som passar dig. Alternativen är många. Lycka till!

Hitta din yrkesutbildning!


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in