Visa komvuxutbildningar.se som: Mobil

Hjälp med att utföra t-test - Forum

2017-07-17 14:42   Emma
Hej! Jag skriver en kandidatuppsats där jag granskat upphandlingar av medicintekniska produkter i Sverige och jämfört företag som vunnit upphandlingarna mot de som förlorat. För att korrekt kunna dra någon slutsats bör jag göra ett statistiskt test, jag har medelvärden som jag vill jämför mot varandra och se ifall de verkligen skiljer sig åt. Finns det någon som kan hjälpa mig med detta? Fått förslag på att använda t test

RE: Hjälp med att utföra t-test
2017-07-28 11:59   nikol
t-test 150 kr/timme

RE: Hjälp med att utföra t-test
2017-07-31 14:54   Privatlärare
Hur har det gått med det här?

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in