Plugga svenska i Stockholms Län - Jämför din utbildning nedan

Läs svenska på komvux

Komvuxkurser i svenska

På komvux kan du välja att läsa upp ditt gymnasiebetyg i svenska eller komplettera dina betyg med en svenskakurs som du saknar. Du kan också läsa svenska för invandrare (SFI) och svenska som andraspråk (SAS). Nedan hittar du en listan med svenskakurser på komvux!

Visar 1-46 av 46 träffar
Sökresultat Ort
Retorik
Åsö Vuxengymnasium
Stockholm
Kursen i Retorik bygger vidare på kursen Svenska 1. Den innehåller fortsatt träning av olika typer av muntlig framställning och...
SFI A, B, C, D Svenska för invandrare
Niketo Vuxenutbildning
Stockholm
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till...
Specialpedagogiska kurser på grundläggande nivå
Åsö Vuxengymnasium
Stockholm
Specialpedagogiska kurser vänder sig till dig som är vuxen och tidigare har gått i svensk grundskola. Du upplever ändå att...
Svenska 1
Competens
Stockholm
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket...
Svenska 1
Hermods VUX
         
(1)
Flera orter (135)
I denna kurs utvecklas din förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Du kommer att läsa och reflektera...
Svenska 1
Åsö Vuxengymnasium
Flera orter (2)
Kurserna i svenska syftar till att förbättra och fördjupa din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt att...
Svenska 1, 2 och 3
JENSEN vuxenutbildning
Flera orter (2)
Svenska 1 I Svenska 1 får du möjlighet att utveckla dina förmågor vad gäller muntlig och skriftlig framställning. Vi kommer...
Svenska 1, Järfälla
Lernia Vux
Järfälla
Komplettera din gymnasieutbildning med en kurs i Svenska 1 hos Lernia. Enstaka kurser på gymnasienivå är till för dig som...
Svenska 2
Competens
Stockholm
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket...
Svenska 2
Hermods VUX
Flera orter (136)
I kursen kommer du arbeta med och kring det svenska språket, men även andra nordiska språk behandlas. Din förmåga att...
Svenska 2
Åsö Vuxengymnasium
Flera orter (2)
Svenska 2 är en fortsättning på kursen Svenska 1. I Svenska 2 ingår muntlig och skriftlig framställning av olika slag,...
Svenska 2, Järfälla
Lernia Vux
Järfälla
Komplettera din gymnasieutbildning med en kurs i Svenska 2 hos Lernia. Enstaka kurser på gymnasienivå är till för dig som...
Svenska 3
Competens
Stockholm
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket...
Svenska 3
Hermods VUX
Flera orter (133)
I kursen Svenska 3 lär du dig att bli en bättre talare, säkrare skribent och språkanalytiker. Denna kurs är på...
Svenska 3
Åsö Vuxengymnasium
Stockholm
Svenska 3 är en fortsättning på kursen Svenska 2. Den innehåller fortsatt träning av muntlig framställning, samt läsning och skriftlig...
Svenska 3, Järfälla
Lernia Vux
Järfälla
Komplettera din gymnasieutbildning med en kurs i Svenska 3 hos Lernia. Enstaka kurser på gymnasienivå är till för dig som...
Svenska grundläggande delkurs 1
Competens
Stockholm
Vill du läsa Svenska på grundläggande nivå (motsvarande högstadiets svenska) på komvux? Competens erbjuder Svenska grundläggande delkurs 1. Du kan...
Svenska grundläggande delkurs 2
Competens
Stockholm
Vill du läsa Svenska på grundläggande nivå (motsvarande högstadiets svenska) på komvux? Competens erbjuder Svenska grundläggande delkurs 2. Du som...
Svenska grundläggande delkurs 3
Competens
Stockholm
Vill du läsa Svenska på grundläggande nivå (motsvarande högstadiets svenska) på komvux? Competens erbjuder Svenska grundläggande delkurs 3. Du som...
Svenska som andra språk 1, 2, 3
Niketo Vuxenutbildning
Stockholm
På Niketo AB erbjuds Svenska som andra språk kurs 1, 2 och 3. Nedan finns Skolverkets beskrivning av ämnet. För...
Svenska som andra språk 1-3
JENSEN vuxenutbildning
Flera orter (2)
Svenska som andra språk 1   Kursen ersätter Svenska 1 som kärnämneskurs och vänder sig till dig som har ett...
Svenska som andraspråk 1
Competens
Stockholm
Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk...
Svenska som andraspråk 1
Eductus
Flera orter (8)
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner....
Svenska som andraspråk 1
Hermods VUX
Flera orter (134)
Svenska som andraspråk 1 är en gymnasiekurs inom vilken du får lära dig att tala, läsa och skriva på svenska....
Svenska som andraspråk 1
Lärgården
Stockholm
Ämnet svenska som andraspråk, SVASVA01, ger dig med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla din kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk...
Svenska som andraspråk 1
Åsö Vuxengymnasium
Stockholm
Svenska som andraspråk 1 är en kurs där du genomför muntliga presentationer och deltar i samtal om olika ämnen. Du...
Svenska som andraspråk 1, Järfälla
Lernia Vux
Järfälla
Komplettera din gymnasieutbildning med en kurs i Svenska som andraspråk 1 hos Lernia. Enstaka kurser på gymnasienivå är till för...
Svenska som andraspråk 2
Competens
Stockholm
Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk...
Svenska som andraspråk 2
Eductus
Flera orter (8)
Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal,...
Svenska som andraspråk 2
Hermods VUX
Flera orter (135)
Svenska som andraspråk 2 är en gymnasiekurs inom vilken du får lära dig att tala, läsa och skriva på svenska....
Svenska som andraspråk 2
Åsö Vuxengymnasium
Stockholm
Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs för dig som läst SAS 1. I kursen ligger tonvikten på muntlig och...
Svenska som andraspråk 2, Järfälla
Lernia Vux
Järfälla
Komplettera din gymnasieutbildning med en kurs i Svenska som andraspråk 2 hos Lernia. Enstaka kurser på gymnasienivå är till för...
Svenska som andraspråk 3
Competens
Stockholm
Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk...
Svenska som andraspråk 3
Eductus
Flera orter (7)
Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal,...
Svenska som andraspråk 3
Hermods VUX
Flera orter (134)
Denna kurs är på många sätt högskoleförberedande eftersom den behandlar det formella talandet och skrivandet. Kursen behandlar dessutom språkkunskap och...
Svenska som andraspråk 3
Åsö Vuxengymnasium
Stockholm
I kursen ingår muntlig framställning av utredande och argumenterande slag samt skriftlig produktion och analys av texter av vetenskaplig karaktär....
Svenska som andraspråk 3 , Järfälla
Lernia Vux
Järfälla
Komplettera din gymnasieutbildning med en kurs i Svenska som andraspråk 3, 100 poäng, hos Lernia. Enstaka kurser på gymnasienivå är...
Svenska som andraspråk grundläggande
Åsö Vuxengymnasium
Stockholm
Grundläggande SAS består av tre delkurser som motsvarar år 7 9 på grundskolan. För centralt innehåll och betygskriterier för delkurserna...
Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 1
Competens
Stockholm
Har du ett annat modersmål än svenska? Vill du utveckla din kommunikativa språkförmåga inom det svenska språket? Då kan du...
Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 2
Competens
Stockholm
Har du ett annat modersmål än svenska? Vill du utveckla din kommunikativa språkförmåga inom det svenska språket? Då kan du...
Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3
Competens
Stockholm
Har du ett annat modersmål än svenska? Vill du utveckla din kommunikativa språkförmåga inom det svenska språket? Då kan du...
Svenska som andraspråk grundläggande (SASG)
Eductus
Flera orter (6)
Utveckla din förmåga att kommunicera på svenska och utveckla tillit till din egen språkförmåga. Den här kursen lär dig utveckla...
Svenskakurser
OLU Omsorgslyftet Utbildningar
         
(2)
Flera orter (12)
Vill du komplettera din gymnasieutbildning, eller kanske skola om dig helt? Bland Omsorgslyftets utbildningar hittar du garanterat något som passar...
Svenskt teckenspråk för hörande 1
Hermods VUX
Flera orter (114)
Kursen vänder sig inte bara till dig som känner att du kan ha behov av att kunna teckenspråk i din...
Utbildning inom restaurang med Sfi/svenska som andraspråk, Stockholm
Lernia Vux
Stockholm
Vill du arbeta i kök på hotell eller restaurang? I vår utbildning kombinerar du studier i Sfi eller Svenska som...
Utbildning till taxiförare med Sfi/svenska som andraspråk, Stockholm
Lernia Vux
Stockholm
Vill du arbeta som taxiförare i Stockholms län? I vår utbildning kombinerar du studier i Sfi eller Svenska som andraspråk...
  • = Reportage av utbildningsanordnaren/utbildningen finns
Visar 1-46 av 46 träffar
 

Mer om Svenska på komvux

Svenska är ett östnordiskt språk som talas av över tio miljoner människor i Finland och Sverige. I Finland talas det framför allt i kustområdena och på Åland. På komvux kan du komplettera dina gymnasiebetyg med svenska eller höja ditt svenskabetyg för att komma in på högre utbildning. Du kan läsa svenska 1, 2 samt 3 och välja mellan att läsa i klssrum eller på distans. Om du vill höja ett redan befintligt svenskabetyg så gör du en så kallad prövning vilket innebär att du läser på egen hand och gör sedan ett prov för att styrka dina kunskaper.

Läs en svenskakurs på komvux

Läs svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) vänder sig till dig som fyllt 16 år och som vill lära dig grunderna i svenska språket. SFI ger dig också kunskaper i det svenska samhället. Det är en egen utbildningsform, men du kan vända dig till komvux i din hemkommun om du vill läsa svenska för invandrare.

Svenska som andraspråk på komvux

Svenska som andraspråk (SAS) är en uppsättning kurser som ges inom ramen för komvux eller gymnasieskolan. SAS ger personer med annat modersmål än svenska en utökad flerspråkighet och bidra till en ökad respekt för andra språk och andras sätt att uttrycka sig.

Precis som svenska ingår SAS i grundläggande behörighet och krävs för att man ska kunna studera vidare på eftergymnasial nivå. Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som svenska 1, 2 och 3. Du kan alltså säga att svenska 1 motsvarar svenska som andraspråk 1 och så vidare.


Vill du plugga på komvux? Kontakta din kommun

Om du vill läsa svenska, SFI eller SAS ska du kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun. Där finns det studie- och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor och hjälpa dig med ansökan.